PDF Imprimare Email

STATUTUL
Asociatiei pentru Cercetare Multidisciplinara din zona de Vest a Romāniei


Capitolul I Denumirea, durata si sediul Asociatiei

Art. 1. Asociatia pentru cercetare multidisciplinara din zona de Vest a Romāniei este o organizatie stiintifica, neguvernamentala si independenta.Īn prezentul statut:- termenul “Multidisciplinara” desemneaza toate disciplinele abordate īn unitatile de cercetare, productie, studii si īnvatamānt din zona de Vest a Romāniei.
Art. 2. Asociatia este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, cu vocatie de utilitate publica.
Art. 3. Durata Asociatiei este nelimitata. Conditiile de dizolvare ale Asociatiei sunt prezente īn Art. 39. al prezentului statut.
Art. 4. Sediul central al Asociatiei este īn Timisoara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30.

Capitolul II Scopul si functia Asociatiei

Art. 5. Asociatia are ca scop:
   a) Facilitarea achizitionarii, sistematizarii si vehicularii cunostintelor stiintifice si tehnice din domeniul diverselor discipline prin organizarea de manifestari stiintifice (congrese, simpozioane, conferinte, mese rotunde), vizite de documentare, expozitii, cursuri de perfectionare si prin publicatii periodice si neperiodice.
   b) Facilitarea contactelor īntre specialisti si grupuri de specialisti īn vederea formularii si verificarii de noi ipoteze si teorii, īn utilizarea cunostintelor dobāndite īn procesul de cercetare pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii, sau īmbunatatirii acestora, īn rezolvarea unor probleme de interes zonal, precum si a unor programe din planul national de cercetare.
   c) Promovarea dezvoltarii unor programe de cercetare regionale.
   d) Realizarea unor activitati de cercetare stiintifica cu caracter multidisciplinar prin conducerea unor programe sau proiecte īn cadrul Planului National de Cercetare Stiintifica sau la comanda unor beneficiari din industrie, sanatate, īnvatamānt, cultura, turism, comert, etc.
   e) Promovarea utilizarii celor mai moderne metode de investigare, a unor aparate si utilaje de ultima ora, a unor noi tehnologii, etc.
   f) Evaluarea calitatii proiectelor de cercetare stiintifica de interes public realizate īn zona.
   g) Dezvoltarea unor preocupari pentru asigurarea si ocrotirea statutului cercetatorului.
   h) Selectarea si orientarea de cadre tinere (studenti īn ultimii ani) pentru activitatea de cercetare.
   I) Desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica legate de protectia mediului si proiectari de ecotehnie.
Art. 6. Asociatia are urmatoarele functii generale:
   a) Functia profesionala
   b) Functia de colegiu
Functia profesionala cuprinde obligativitatea Asociatiei de a desfasura o activitate profesional-stiintifica sub forma de simpozioane, adunari generale, conferinte tematice, publicatii cu profil caracteristic unitatilor afiliate, buletine de informare a membrilor pe specialitati, participarea la schimburi de experienta tehnica si stiintifica pe plan intern si extern.
Functia de colegiu cuprinde functia de reprezentare a Asociatiei īn relatiile interne si externe precum si functia de recomandare a specialistilor la solicitarea īntreprinderilor sau a institutelor, pe baza activitatii profesional - stiintifice a acestora sau pe baza de concurs organizat īn cadrul Asociatiei.

Capitolul III Membri Asociatiei

Art. 7. Asociatia se compune din membri fondatori persoane fizice si juridice si alti membri.Numarul membrilor este nelimitat.
Art. 8. Membri pot fi persoanele juridice, colectivele de cercetare din diverse unitati pe baza recomandarii conducerii unitatii respective, persoanele fizice din Romānia, implicate īn activitatea de cercetare, precum si persoane juridice si fizice din strainatate, care desfasoara o activitate de cercetare.Admiterea ca membru activ al Asociatiei se face individual de catre Consiliul Director A.C.M - V , pe baza unei cereri scrise.Admiterea se face prin hotarārea a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului Director A.C.M.-V prezenti la sedinta.Contestatiile īn legatura cu primirea īn Asociatie se adreseaza Consiliului Director īn termen de trei luni.Consiliul Director poate oricānd reveni asupra deciziei referitoare la un membru daca se constata ulterior ca nu corespunde conditiilor de admisibilitate īn Asociatie prevazute īn acest articol.Examinarea unui asemenea caz se va mentiona īn ordinea de zi a sedintei Consiliului, iar hotarārea de retragere a dreptului de membru A.C.M.-V se va lua cu 2/3 din numarul membrilor Consiliului prezenti la sedinta.
Art. 9. Membrii Asociatiei īsi pastreaza calitatea de membru si dupa pensionare.
Art. 10. Un membru activ poate cere retragerea din Asociatie pe baza de scrisoare/cerere adresata presedintelui A.C.M-V. Presedintele ia act de aceasta retragere si o comunica la prima sedinta a Consiliului A.C.M.-V .
Art. 11. Membrii care s-au retras din Asociatie īn conformitate cu Art. 10. pot cere reīnscrierea si pot fi admisi din nou conform Art. 8. din statut.
Art. 12. Un membru activ al Asociatiei poate fi exclus pentru īncalcarea statutului Asociatiei, pentru actiuni contra scopurilor si intereselor Asociatiei si pentru neplata cotizatiilor īn termen de 6 luni de la ultima īnstiintare.Excluderea se hotaraste īn adunarea generala a A.C.M - V.Hotarārea privind excluderea din Asociatie intra īn vigoare dupa confirmarea ei de catre Consiliul Director a A.C.M. - V. Membrii Asociatiei exclusi din Asociatie pot face contestatie la Consiliul Director īn termen de trei luni.Un membru exclus din Asociatie nu va mai putea fi niciodata reprimit.
Art. 13. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
   a) sa ia parte cu drept de vot la Adunarile generale, sa aleaga si sa fie alesi ca membru īn organele de conducere ale Asociatiei;
   b) sa-si exprime opiniile īn sedinte, adunari, īn conferinte si īn presa asupra activitatii Asociatiei;
   c) sa participe la rezolvarea programului de cercetare multidisciplinara zonala abordat de Asociatie;
   d) sa colaboreze la publicatiile Asociatiei;
   e) sa participe la activitatea Asociatiei cu studii, comunicari, discutii si sesizari īn scopul rezolvarii diferitelor probleme stiintifice, economice si organizatorice;
   f) sa se foloseasca de posibilitatile oferite de Asociatie pentru ridicarea nivelului lor profesional si pentru realizarea preocuparilor de īmbunatatire a activitatii tehnico - stiintifice din Romānia.
Art. 14. Membrii Asociatiei au urmatoarele īndatoriri:
   a) sa respecte Statutul Asociatiei;
   b) sa ia parte activ la lucrarile Asociatiei contribuind prin activitatea lor la promovarea scopului Asociatiei precum si a realizarii sarcinilor Asociatiei;
   c) sa achite la termen cotizatia de membru.

Capitolul IV Obligatii profesionale ale Asociatiei

Art. 15. Asociatia va edita publicatii periodice si neperiodice privind cercetarea multidisciplinara. Va organiza seminarii, simpozioane, conferinte īn tara si īn strainatate pe domenii de specialitate.
Art. 16. Asociatia va asigura schimbul de informatii stiintifice īntre membri pe baza de īntelegere sau reciprocitate.
Art. 17. Asociatia va urmari asigurarea unei informari pe domenii cāt mai īnguste a membrilor.

Capitolul V Venituri, fonduri si patrimoniul Asociatiei

Art. 18.
Patrimoniul initial al Asociatiei este constituit din aport īn numerar īn suma de lei 2.820.000 lei provenit din taxele de īnscriere ale membrilor fondatori. Suma mentionata este consemnata la CEC pe recipisa nr. 47/423.004/20.iunie.1997, pe numele si la dispozitia Asociatiei.Patrimoniul Asociatiei se completeaza cu bunuri si sume de bani, provenite din donatii precum si cu venituri realizate din:
   a) taxele de īnscriere si cotizatiile membrilor;
   b) publicatiile Asociatiei;
   c) taxele de participare la conferinte, simpozioane, sesiuni de comunicari, cursuri de perfectionare, etc;
   d) subventii, donatii, legate si venituri extraordinare;e) avizarea lucrarilor de cercetare realizate.
   f) dobānzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, īn conditii legale;
   g) dividendele societatilor comerciale īnfiintate de asociatie;
   h) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
   i) alte venituri prevazute de lege;
Art. 19. Asociatia poate īnfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru dezvoltarea asociatiei.
Art. 20. Asociatia poate desfasura orice alte activitati directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt īn strānsa legatura cu statutul asociatiei.
Art. 21. Valoarea cotizatiei se stabileste anual de catre Adunarea Generala Membrii ai A.C.M.-V. pot achita, la dorinta lor, anticipat cotizatia pe un an.
Art. 22. A.C.M.-V. poate accepta donatii īn numerar sau natura (reviste, carti de specialitate, literatura tehnico-stiintifica, aparatura tehnica, audio-video, aparatura pentru informatizare, etc.) īn raport cu scopurile urmarite, necontravenind scopurilor Asociatiei sau fara o destinatie speciala.
Art. 23. A.C.M.-V. poate primi subventii de la organizatii, īntreprinderi, persoane juridice, persoane fizice, dar numai pentru scopurile prevazute la Art. 5.
Art. 24. Fondurile Asociatiei se compun din veniturile specificate īn Art. 18. si din patrimoniul mobil si imobil al Asociatiei.
Art. 25. Mijloacele banesti se īntrebuinteaza pentru realizarea scopurilor Asociatiei.
Art. 26. Organele de conducere ale Asociatiei poarta raspunderea pentru folosirea justa si legala a mijloacelor banesti si a patrimoniului mobil si imobil apartinānd Asociatiei.

Capitolul VI Organele Asociatiei

Art. 27.
Organele Asociatiei sunt: a) Adunarea Generala; b) Consiliul director; c) Comisia de Cenzori.
Art. 28. Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei.
Art. 29. Adunarea generala se īntruneste cel putin odata pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la Art.27 lit.b si c.Convocarea si ordinea de zi a Adunarii generale se comunica cu cel putin o luna īnainte de tinerea acesteia.Competenta Adunarii generale cuprinde:
   a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
   b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
   c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
   d) alegerea si revocarea cenzorului sau a comisiei de cenzori;
   e) modificarea actului constitutiv si al Statutului;
   f) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
   g) stabilirea cotizatiilor anuale ale membrilor asociatiei;
   h).orice alte atributii prevazute īn lege sau statut.Adunarile Generale ale Asociatiei pot fi ordinare si extraordinare.Adoptarea hotarārilor Adunarii Generale se face prin vot egal pentru fiecare membru persoana fizica, juridica sau colectiv de cercetare, cu respectarea majoritatii absolute.
Art. 30. Adunarile Generale ordinare sunt convocate de catre Consiliul director, cel putin odata pe an.
Art. 31. Adunarile generale extraordinare pot fi convocate īn urma cererii īn scris, adresata Consiliului director de catre cel putin 2/3 membrii ai Asociatiei sau ori de cāte ori Consiliul director considera ca este nevoie.Adunarile Generale extraordinare se ocupa cu toate problemele puse la ordinea de zi si care intra īn scopurile Asociatiei prevazute la Art. 5. la prezentul statut si īn general cu toate problemele privind interesele Asociatiei.
Art. 32. Organul de conducere al Asociatiei īntre Adunarile Generale este Consiliul director compus din 11-15 membrii alesi de Adunarea Generala pe timp de trei ani. Consiliul director asigura punerea īn executare a hotarārilor Adunarii Generale.In exercitarea competentei sale, Consiliul director:
   a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
   b) īncheie acte juridice īn numele si pe seama Asociatiei;
   c) aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
   d) aproba afilierea la organizatii profesionale internationale/nationale;
   e) stabileste data, ordinea de zi si convoaca Adunarea Generala a Asociatiei;
   f) aplica hotarārile Adunarii Generale si conduce activitatea Asociatiei īn intervalul dintre Adunarile Generale;
   g) acorda premii (nu banesti) pentru cele mai bune lucrari promovate si realizate prin ACM-V pe anul respectiv;
   h) īndeplineste orice alte atributii prevazute īn Statut sau stabilite de Adunarea Generala.
Art. 33. Consiliul director alege dintre membrii sai:
   a) presedintele Asociatiei;
   b) patru vicepresedinti ai Asociatiei, - cāte unul pentru fiecare judet component al Asociatiei desemnānd preventiv ordinea īn care acestia pot īnlocui presedintele.
   c) trezorierulIn cazul cānd volumul activitatii Asociatiei o necesita, Consiliul director poate numi un director executiv. In aceasta situatie directorul executiv si trezorierul vor fi retribuiti de Asociatie prin hotarāre a Consiliului director.
Art. 34. Secretariatul ACM-V se asigura cu personal remunerat din fondurile Asociatiei, prin hotarāre a Consiliului director.
Art. 35. Comisia de cenzori formata din trei membri din care cel putin doi sunt asociati. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.In realizarea competentei sale comisia de cenzori;
   a) verifica modul īn care este administrat patrimoniul Asociatiei;
   b) īntocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
   c) poate participa la sedintele Consiliului director fara drept de vot;
   d) īndeplineste orice alte atributii prevazute de Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Capitolul VII Modificarea Statutului

Art. 36.
Modificarea Statutului poate fi ceruta:a) de cel putin 2/3 membrii, care adreseaza o cerere īn acest sens Asociatiei, respectiv Consiliului director;b) prin hotarārea a cel putin 3/4 din numarul total al membrilor Consilului director.
Art. 37. Īn cazurile prevazute la Art. 36, Consiliul director va convoca īn timp de o luna de la formularea cererii de modificare o Adunare Generala extraordinara, comunicānd scopul si trimitānd fiecarui membru activ delegat textul nou si cel vechi al articolelor supuse modificarii.Īn ziua fixata, Adunarea Generala se va tine cu 2/3 din numarul total al delegatilor, iar hotarārile de modificare se vor lua cu 2/3 din numarul membrilor prezenti la Adunarea Generala.
Art. 38. Īn cazul cānd la aceasta convocare nu se īntruneste numarul de membri prevazut la Art. 37 se va convoca o a doua Adunare Generala extraordinara, dupa doua saptamāni, trimitāndu-se din nou tuturor membrilor textul vechi si cel nou al articolelor supuse modificarii si anuntāndu-se ca este a doua convocare, cānd se va lua hotarārea, indiferent de numarul membrilor prezenti.A doua Adunare Generala extraordinara se va tine cu oricāti membri vor fi prezenti, hotarārea de modificare luāndu-se cu 2/3 din numarul membrilor prezenti.Modificarile admise vor fi aduse la cunostinta tuturor membrilor Asociatiei.

Capitolul VIII Dizolvarea Asociatiei

Art. 39
. A.C.M. -V. va putea fi dizolvata numai pe baza cererii īn scris adresata Consiliului director facuta de cel putin 2/3 din numarul membriilor Asociatiei.Consiliul director primind o asemenea cerere, este obligat a convoca īn timp de o luna o Adunare Generala extraordinara, comunicānd īn convocare scopul si trimitānd copiile cererilor de dizolvare.Īn ziua fixata Adunarea Generala se va putea tine cu 4/5 din numarul membrilor delegati ai Asociatiei, iar hotarārea de dizolvare se va lua prin vot secret cu 3/4 din numarul membrilor prezenti la adunare.
Art. 40. Īn cazul cānd la aceasta convocare nu se īntruneste numarul membrilor prevazuti īn Art. 37, se va convoca o a doua Adunare Generala extraordinara, dupa doua saptamāni, trimitāndu-se din nou tuturor membrilor copia cereri de dizolvare si anuntāndu-se ca este a doua convocare si Adunarea Generala se va tine cu oricāti membri vor fi prezenti.A doua Adunare Generala se va tine cu oricāti membri vor fi prezenti, hotarārea luāndu-se prin vot secret cu 2/3 din numarul membrilor prezenti.Hotarārea de dizolvare va fi adusa la cunostinta tuturor membrilor Asociatiei si publicata īn cel putin trei cotidiene centrale.
Art. 41. Destinatia bunurilor Asociatiei, īn cazul dizolvarii acesteia se va hotarī la Adunarea Generala care a votat desfiintarea.

Capitolul IX Dispozitii generale

Art. 42.
Functiile de conducere precum si activitatea membrilor A.C.M.-V. nu sunt remunerate.Exceptie fac cele prevazute la Art. 33 si Art.34 ale prezentului statut.
Art. 43. Anul social al A.C.M - V. īncepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.
Art. 44. Anul bugetar al A.C.M - V. este anul social.

A.C.M.-V Romānia a fost autorizata prin sentinta civila nr. 204 PJ 19.03.1998 a Tribunalului Timis.

Prezentul Statut a fost redactat si dactilografiat īn sase exemplare azi 11.04.2001, de catre Consilierul juridic al ACM-V dna Cecilia Paunescu.

Modificarile la Statututul initial au fost admise de Judecatoria Timisoara prin Īncheierea Civila nr. 562 din 25.10.2001.

LAST_UPDATED2
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21

IP: 52.206.226.77
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: