Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2016

 

ACM-V

 

 


Asociația pentru Cercetare Multidisciplinară

din Zona Vest a României

 

Association for Multidisciplinary Research

of the West Zone of Romania

  

logo UPT

 

 

images

 

Universitatea Politehnica Timișoara

Politehnica University Timișoara

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Aurel Vlaicu University Arad

 

 

ADEVARATA EFIGIE 2009

 

Academia Oamenilor de Știință din România

Academy of Romanian Scientists

 
PROGRAM
 
 
Al XVIII-lea Simpozion

„TINERII ȘI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ“

 

The XVIIIth Symposium

 

“YOUNG PEOPLE AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH”

 

 

 

 

 

10 - 11 Noiembrie 2016

10 - 11 November 2016

Timișoara, România


COMITETUL ȘTIINȚIFIC

 

Prof. dr. ing. Petru ANDEA

Universitatea Politehnica Timișoara, Academia Oamenilor de Știință din România – România

 

Prof. dr. Cristina BORȚUN

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara România

 

Prof. dr. Istvan BIRO

Universitatea din Szeged – Ungaria

 

Prof. dr. Mădalin BUNOIU

Universitatea de Vest Timișoara – România

 

Prof. dr. ing. Gallia BUTNARIU

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara – România

 

Dr. Nicolae FARBAȘ

Asociatia pentru Cercetare Multidisciplinara din Zona de  Vest a Romaniei Timișoara , Asociatia Tehimpuls- România

 

Prof. dr. ing. Viorel CÂMPIAN

Universitatea “Eftimie Murgu” Reșița – România

 

Prof. dr. ing. Iosif GRUNEANTU

Universitatea din Petroșani – România

 

Prof. dr. Ramona LILE

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – România

 

Dr. ing. Constantin LUPU

INSEMEX Petroșani – România

 

Prof. dr. ing. Ion MITELEA

Universitatea Politehnica Timișoara – România

 

Prof. dr. ing. Sorin MUȘUROI

Universitatea Politehnica Timișoara – România

 

Prof. dr. Meda NEGRUȚIU

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara – România

 

Conf. dr. Dana PERCEC

Universitatea de Vest Timișoara – România

 

Prof. dr. ing. Francisc PETER

Universitatea Politehnica Timișoara – România

 

Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU

Academia Oamenilor de Știință din România – România

 

Prof. dr. Laszlo TOTH

Universitatea din Debrecen – Ungaria

 

Prof. dr. Ioan ȚIBRU

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara România

 

 

 

Al XVIII-lea Simpozion

„Tinerii și Cercetarea Multidisciplinară”

 

10 – 11 Noiembrie 2016

Timișoara, România

 

Programul General al Simpozionului

 

 

 

Joi, 10 Noiembrie 2016

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și
 Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

  9:30 – 10:00           Înregistrarea participanților

10:00 – 10:15           Deschiderea Simpozionului   Sala Polivalentă a Bibliotecii Centrale UPT, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 2

10:15 – 12:30           Sesiune Plenară

 

12:30 – 14:45           Pauză

 

                        Prezentarea lucrărilor pe secțiuni

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și
Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

15:00 – 18:00           Secțiunea A –  Științe tehnice – Sala C 219

 

15:00 – 16:30           Secțiunea B –  Chimie Sala C221

 

16:30 – 18:00           Secțiunea C –  Sănătate – Sala C 221

 

15:00 – 18:00           Secțiunea D –  Științe Socio-Umane – Sala C 223

 

18:00             Cocktail       - Universitatea Politehnica Timișoara,    Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2,       Sala C 220

 

 

Vineri, 11 Noiembrie 2016

Universitatea Aurel Vlaicu Arad,

Bd. Revoluției nr. 77

 

11:00-13:30

 

Workshop: „Excelența în cercetarea științifică din Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - prezent si perspective”

Moderatorii workshop-ului: Prof.dr. Ramona LILE, CS I dr.ing. Cecilia SÎRGHIE

Vizitarea laboratoarelor de cercetare, dezvoltare din cadrul Institutului de cercetare, dezvoltare, inovare în științe tehnice și naturale

 

 

 

The XVIIIth SYMPOSIUM

“Young People and Multidisciplinary Research”

 

November, 10 - 11, 2016

Timișoara, Romania

 

General Symposium Program

 

 

Thursday, the 10th of November 2016

Politehnica University Timișoara, Faculty Electrotechnics and

Electroenergetics, 2 Vasile Pârvan Blvd.

 

 

  9:30 – 10:00           Registration

10:00 – 10:15      Symposium Opening Sala Polivalentă a Bibliotecii Centrale UPT, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 2

10:15 – 12:30           Plenary Session

                       

12:30 – 14:45           Break

 

                         Paper presentation by sections

Politehnica University Timișoara, Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics,

2 Vasile Pârvan Blvd.

 

15:00 – 18:00           Section A – Technical Sciences   Room C 219

                       

15:00 – 16:30           Section B – Chemistry – Room C 221

 

16:30 – 18:00           Section C – Health – Room C 221

 

15:30 – 18:00           Section D – Social-Human Sciences – Room C 223

 

18:00                          Cocktail

                        Politehnica University Timișoara

Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, 2 Vasile Pârvan Blvd.

                                                                       Room C 220

 

Friday, the 11th of November 2016

Aurel Vlaicu University Arad

77 Revoluției Blvd.

 

 

11:00-13:30

Workshop: Excellence in Scientific Research at the University “Aurel Vlaicu” Arad - Present Situation and Perspectives

Workshop Chairman: Prof.dr. Ramona LILE, CS I dr.ing. Cecilia SÎRGHIE

Visit of the research and development laboratories from the Research, Development and Innovation Institute  for Technical and Natural Sciences

 

 

 

 

 

Programul detaliat al Simpozionului

 

 

Detailed Program of the Symposium

 

 

 

 

Joi                  10.11.2016                                       Universitatea Politehnica Timișoara

Thursday                                                                      Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timișoara

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Sala Polivalentă a Bibliotecii Centrale UPT,

Blvd. Vasile Pârvan, nr. 2

 

 

 

 

10:00-10:15

Deschiderea Simpozionului

 

 

Symposium Opening

 

 

 

 

10:15-12:30

Sesiune Plenară – Plenary Session

Invited Lectures

 

 

 

 

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

 

 

Conf. dr. ing. Flaviu FRIGURĂ – Universitatea Politehnica Timișoara

 

 

 

 

P1

Tehnologia fabricării legilor

Technology of laws fabrication

Prof.dr.ing. Petru ANDEA Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea Politehnica Timișoara

Dr. Ioana Florina MÂNZU - Academia Oamenilor de Știință din România

Prof.dr.ing. Sorin MUȘUROI Universitatea Politehnica Timișoara

 

 

 

 

P2

Servomotoare și controlul inteligent al mișcării

Servomotors and intelligent control of drive

Prof.dr.ing. Sorin MUȘUROI Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.dr.ing. Petru ANDEA Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea Politehnica Timișoara

 

 

 

 

P3

Lecții utile de la MIT

Useful lessons from MIT

Mircea POPOVICIU -  Academia Oamenilor de Știință din România

 

 

 

 

P4

Tomografia in coerenta optica in medicina dentara

Optical Coherence Tomography in Dentistry

Meda-Lavinia NEGRUȚIU – Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș“ Timișoara

 

 

 

 

P5

Construirea de noi pamanturi

Creation of New Lands

Gallia BUTNARU Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea de Științe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

 

 

 

 

P6

Falsificarea alimentelor - metode rapide de depistare

Food adulteration - rapid methods for detection

Adriana MORAR - Universitatea de Științe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

 

 

 

Prezentarea lucrărilor pe secțiuni

Papers presentation by sections

 

 

 

 

 

 

 

Joi                  10.11.2016                                       Universitatea Politehnica Timișoara

Thursday                                                    Facultatea de Electrotehnică și   Electoenergetică                        

                                                                                      Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timișoara

 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea A – Științe Tehnice

 

 

Section A – Technical Sciences

 

 

 

 

 

                                                                                               Sala C 219

                                                                                               Room C 219

 

 

                                                                                        Ora: 15:00-18:00

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

 

Prof. dr. ing. Ștefan BARTZER - Universitatea Politehnica Timișoara, Asociația pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României

 

 

Dr. ing. Victor VERBIȚCHI ISIM Timișoara

 

 

 

 

 

 

 

A1

Asigurarea calității rezultatelor încercărilor în cadrul LTI- INCD INSEMEX Petroșani

The Quality Assurance of Results Within the Laboratory for Blasting Techniques - INCD INSEMEX Petroșani

Sorin-Ovidiu BORDOȘ; Edward GHEORGHIOSU, Attila KOVACS,  Gabriel VASILESCU - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX

 

 

 

 

A2

Evaluarea documentației și încercari specifice pentru echipamentele electrice de curenti slabi în vederea utilizării acestora în atmosfere explozive

Evaluation of Documentation and Specific Test for Low Voltage Electrical Equipment for Using in Explosive Atmospheres

Cosmin COLDA, Sorin BURIAN, Marius DARIE, Tiberiu CSASZAR, Mihai MAGYARI  - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX

 

 

 

 

A3

Simularea virtuală a inițierii și extinderii unui incendiu intr-un depozit de mărfuri

Virtual Simulation of the Initiation and Expansion of a Fire in a Warehouse of Goods

Daniel– Gheorghe FLOREA, Nicolae – Ioan VLASIN, Vlad – Mihai PĂSCULESCU, Marius Cornel ȘUVAR - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX

 

 

 

 

 

 

 

A4

 

Studiu privind factorii ce influențează salvatorii în activitatea de intervenție în medii periculoase 

Study on Determinants Influencing Rescuers in Their Intervention in Dangerous Environments

Andrei-Lucian GIREADĂ, Alin IRIMIA, Izabella KOVACS - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX

 

 

 

 

A5

Asigurarea calității rezultatelor încercărilor în cadrul LMEAP- INCD INSEMEX Petroșani

The quality Assurance of Results Within the Laboratory for Explosive Materials and Pyrotechnic Articles- INCD INSEMEX Petroșani - Ilie-Ciprian JITEA; Gabriel VASILESCU, Attila KOVACS,  Daniela-Carmen RUS- National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX

 

 

 

 

A6

Actualizarea rețelei de aeraj de la exploatarea minieră Lonea utilizând programe IT specializate

Updating the Ventilation Network of Lonea Mining Unit Using Dedicated IT Software - Marius Simion MORAR, Constantin LUPU, Doru CIOCLEA, Ion GHERGHE National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX

 

 

 

 

A7

Consideratii privind verificarea parametrilor  motoarelor electrice ce actioneaza ventilatoare care functioneaza in admosfere explozive cu gaze, vapori, ceturi si prafuri

Consideration Checking the Parameters of Electric Motors Acting Admosfere Fans Who Works in Explosive Gas, Vapor, Mist And Dust

Marcel Daniel RAD, Mihai MAGYARI, Lucian MOLDOVAN, Dragoș FOTĂU - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX

 

 

 

 

A8

Sistem energetic inteligent

Smart Energetic Informatic System

Cornelia Victoria ANGHEL DRUGĂRIN – Universitatea Eftimie Murgu Reșița

 

 

 

 

A9

Programarea uni sistem automat de parcare multi-stocată

Programming of an Automatic Multiparker Car System

Cornelia Victoria ANGHEL DRUGĂRIN – Universitatea Eftimie Murgu Reșița

 

 

 

 

A10

Platforme software de tranzactionare a energiei electrice

Software Platforms for Electrical Energy Transactions

Deian BIRTA (Croația), Emanuel MARKOVICAN (Serbia) Universitatea Eftimie Murgu Reșița

 

 

 

 

A11

Configurarea unui server network storage SYNOLOGY RACKSTATION

Server Network Storage Synology Rackstation Configuration

Silviu DRĂGHICI, Cornelia Victoria ANGHEL DRUGĂRIN, Luminița HAȚIEGAN (BARBONI) Universitatea Eftimie Murgu Reșița

 

 

 

 

 

 

A12

Sistem inteligent destinat monitorizării consumului energiei electrice în întreprindere

Intelligent System for Monitoring of Electricity Consumption in Business Enterprise

Ionella Harea, Cristian MIK Universitatea Eftimie Murgu Reșița

 

 

 

 

A13

Program de simulare a funcționării optime a unui vehicul autonom

Simulation Program for Optimal Function of an Autonomous Vehicle

Deniss Robert KAPRONCZAI, Ion POPESCU Universitatea Eftimie Murgu Reșița

 

 

 

 

A14

Calculul frecvenței proprii pentru un cub din Ti-6Al-4V utilizând studiul de tip „frecvență” a programului SOLIDWORKS

Natural Frequency Calculus for aTi-6Al-4V Cube Using „Frequency” Type Study of SOLIDWORKS Software

Marian-Dumitru NEDELONI, Lidia (Filip) NEDELONI, Luminița (Barboni) HAȚIEGAN, Eugen BIRTĂRESCU,  Gheorghe IOJA, Ionela Mariana PELEA - Universitatea Eftimie Murgu Reșița

 

 

 

 

A15

Comportamentul la eroziune cavitațională a unui oțel inoxidabil martensitic X3CrNi13-4 folosit la fabricația unor componente a turbinelor hidraulice FRANCIS

Cavitation Erosion Behavior of a X3CrNi13-4 Martensitic Stainless Steel Used to Manufacture Some Components of Francis Hydraulic Turbines

Marian-Dumitru NEDELONI, Lidia (Filip) NEDELONI, Eugen BIRTĂRESCU, Aurel BĂRA, Adrian PELLAC, Sorin Laurențiu BOGDAN - Universitatea Eftimie Murgu Reșița

 

 

 

 

A16

O nouă metodă de determinare a coeficienților B-SPLINE

A New Method for Calculating the B-SPLINE Coefficients

MaMariana BRAN,  Alexandra POPESCU, Doru VĂTĂU - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

A17

Stabilirea concentrației optime de Sb2O3 în varistoarele pe bază de oxizi metalici

About Establishing the Optimal Sb2O3 Concentration in a Metal Oxide Varistor

Bogdan Laurențiu FILIP, Nicolae ȚARFULEA, Doru VĂTĂU - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

A18

Forțe magnetice aplicate conductoarelor electrice din vecinătatea mediilor feromagnetice

Magnetic Forces Applied to Electric Conductors on Ferromagnetic  Proximity

Daniel Villoslada FONTÁN (SPANIA) - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

A19

O nouă tehnologie de fabricație a varistoarelor de impedanță redusă

Low Impedance Varistor Manufacturing Technology

Mihaela FRIGURĂ-ILIASA Flaviu Mihai FRIGURĂ-ILIASA - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

A20

O nouă tehnologie utilizată pentru proiectarea varistoarelor pe bază de ZnO

A New Technique Used to Design ZnO Based Varistors 

Mihaela FRIGURĂ-ILIASA, Flaviu Mihai FRIGURĂ-ILIASA - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

A21

Instalații de încălzire pentru viitor

Future heating installations

Loredana Nicoleta PAVEN – Universitatea Politehnica Timișoara

 

 

 

 

A22

Tehnică de evaluare a mentenanței echipamentelor de înaltă tensiune

High Voltage Devices Maintenance Assessement Technique

Adrian Constantin PĂUN, Mihai Cătălin VINGA, Doru VĂTĂU - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

A23

Tehnici de reducere a erorilor de interpolare în cazul programării DSP-urilor

Error Reducing Techniques Applied In Case of DSP Programming

Alexandra POPESCU,  Mariana BRAN, Doru VĂTĂU - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

A24

Stabilirea concentrației optime de MnO2 în varistoarele pe bază de oxizi metalici

About Establishing the Optimal MnO2 Concentration in a Metal Oxide Varistor

Nicolae ȚARFULEA, Bogdan Laurențiu FILIP, Doru VĂTĂU - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

A25

Considerații privind fiabilitatea sistemelor electroenergetice

Considerations About Power Systems Reliability

Mihai Cătălin VINGA,, Adrian Constantin PĂUN, Doru VĂTĂU - Politehnica University of Timișoara, Faculty of Electric and Power Engineering

 

 

 

 

 

Discuții - Discussions

 

 

 

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

 

 

 

 

 

Vineri             11.11.2016                                        Universitatea Aurel Vlaicu Arad

                                                                                      Bd. Revoluției nr.77

 

 

 

 

 

11:00-13:30

Workshop: „Excelența în cercetarea științifică din Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - prezent si perspective"

Moderatorii workshop-ului: Prof.dr. Ramona LILE, CS I dr.ing. Cecilia SÎRGHIE

Vizitarea laboratoarelor de cercetare, dezvoltare din cadrul Institutului de cercetare, dezvoltare, inovare în științe tehnice și naturale

 


 

 


Joi                  10.11.2016                                       Universitatea Politehnica Timișoara

Thursday                                                     Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică

                                                           Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timișoara

 

 

 

 

 

Secțiunea B – Chimie

Section B – Chemistry

 

 

 

 

 

                                                                                               Sala C221

                                                                                               Room C221

 

 

                                                                                               Ora: 15:00-16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

 

                     Prof. dr. ing. Nicoleta HĂDĂRUGĂ – USAMVB Timișoara

 

 

                    Ș. l. dr. ing. Ionel  POPESCU - Universitatea Aurel Vlaicu Arad

 

 

 

 

 

 

 

B1

Influența sulfurilor piroforice asupra parametrilor de explozivitate ai pulberilor combustibile

The Influence fo the Pyrophoric Sulphides Over the Explosivity Parameters of Combustible Dusts

Maria PRODAN, Constantin LUPU, Emilian GHICIOI, Irina NĂLBOC, Andrei SZOLLOSI - MOȚA National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroșani

 

 

 

 

B2

Degradarea enzimatică a unor noi copolimeri obținuți din Ε-caprolactonă și hidroxi-acizi grași

Enzymatic Degradation of New Copolymers Synthesized from Ε-Caprolactone and Hydroxy-Fatty Acids

Diana APARASCHIVEI, Anamaria TODEA, Iulia PĂUSESCU, Valentin BADEA, Mihai MEDELEANU  -  Politehnica University Timisoara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering, Eugen ȘIȘU, Maria PUIU, Adela CHIRIȚĂ-EMANDI Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara, Francisc PETER Politehnica University Timisoara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering

 

 

 

 

B3

Analiza umidității și evaluarea cineticii de uscare prin metoda lămpii cu halogen a unor sortimente de blat de tort comercializate în România

Moisture Analysis and Evaluation of Kinetics Drying With Halogen Lamp Method of Some Varieties of Cake Countertops Sold in Romania

Cătălin BOCȘAN, Nicoleta JURCHIȚA, Darius NICHITA, Lucian RADU, Alexandru RINOVETZ, Ioan DAVID, Adrian RIVIȘ Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” Timișoara, Faculty of Food Products Technology

 

 

 

 

B4

Implementarea HACCP pentru un centru de colectare a laptelui de vacă

HACCP Implementation for a Milk Collection Center Cow

Cristian CRIȘAN, Ducu STEF, Adela MARCU, Tiberiu IANCU, Sorin STANCIU, Cosmin POPESCU, Gabriel BUJANCĂ Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” Timișoara, Faculty of Food Products Technology

 

 

 

 

B5

Analiza conținutului de apă și evaluarea cineticii de uscare prin metoda lămpii cu halogen a unor sorturi de cașcaval comercializat în România

Analysis of Moisture and Drying Kinetics Evaluation Method of the Halogen Lamp Varieties of Pressed Cheese Marketed in Romania -

Petre Dorian NEGHINĂ, Cătălin BOCȘAN, Denis ACHIM, Cristian CRIȘAN, Diana BUMBU, Alice IOSIN, Mihaela CAZACU, Gabriel BUJANCĂ Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” Timișoara, Faculty of Food Products Technology

 

 

 

 

B6

Analiza senzorială a unor produse din carne:“Mici – reţete tradiţionale româneşti

Sensory Analysis of Meat Products: "Minced Meat Rolls - Romanian Traditional Recipes"

Darius NICHITA, Florian TASICS, Bogdan RUSCUȚA, Narcis CHIȚIMIA, Gina PRODĂNESE, Marcel DANILONI, Gabriel BUJANCĂ Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” Timișoara, Faculty of Food Products Technology

 

 

 

 

B7

Activitatea antioxidantă a unor sorturi de miere

The Antioxidant Activity of Different Honey Types

Eduard NOVAK, Lucian RADU, Denis ACHIM, Ionuț VDOVICENCO, Veronica POGOR, Marcel DANILONI, Gabriel BUJANCĂ Banat`s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ”King Michael I of Romania” Timișoara, Faculty of Food Products Technology

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuții - Discussions

 

 

 

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri             11.11.2016                                        Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Friday                                                                          Bd. Revoluției nr.77

 

 

11:00-13:30

 

Workshop: „Excelența in cercetarea științifică din Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - prezent si perspective"

Moderatorii workshop-ului: Prof.dr. Ramona LILE, CS I dr.ing. Cecilia SÎRGHIE

Vizitarea laboratoarelor de cercetare, dezvoltare din cadrul Institutului de cercetare, dezvoltare, inovare în științe tehnice și naturale

 

 

 


 

 

Joi                  10.11.2016                                             Universitatea Politehnica Timișoara

Thursday                                                     Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică

                                                                                              Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timișoara

 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea C –Sănătate

 

 

Section C – Health                      

 

 

 

 

 

                                                                                               Sala C 221

                                                                                               Room C 221

 

 

                                                                                               Ora: 16:30-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

 

Prof. dr. Meda – Lavinia NEGRUȚIU Universitatea de MEDICINĂ                     și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara                                        

 

 

                        Prof. dr. Ioan ȚIBRU Universitatea de Științe Agricole și

                                                                Medicină Veterinară a Banatului Timișoara

 

 

 

 

 

 

 

C1

Impactul vectorilor in transmiterea salmonelelor

The Impact of Vectors in the Transmission of Salmonella

Zorița Maria COCORA, Ioan ȚIBRU Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

 

 

C2

Metode alternative de vaccinare împotriva rabiei

Alternative Methods of Vaccination Against Rabies

Cristina GAȘPAR, Corneliu CHIRODEA, Ioan ȚIBRU - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

 

 

C3

Aprecierea poluării domestice folosind NTGMA ca indicator

Assessing the Domestic Pollution Using ntgma as ind

Cristina GAȘPAR, Cristian LĂZĂRESCU, Ioan ȚIBRU - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, Facultatea de Medicină Veterinară

 

 

 

 

C4

Studiu de caz privind comportamentul alimentar al studenților

Case Study on the Eating Behavior of Students

Ionel POPESCU-MITROIUniversitatea Aurel Vlaicu Arad

 

 

 

 

C5

Noi perspective în coafajul pulpar: Nanotehnologia versus metodele clasice; o analiză sistematică

New Perspectives in Pulp Capping: Nanotechnology Versus Classic Methods; a Systematic Review

Laura IDORAȘI, Laura CIRLIGERIU, Cosmin SINESCU, Liviana POPESCU, Adrian Tudor STAN, Meda Lavinia NEGRUTIU - Universitatea de Medicină   și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

 

 

 

 

C6

Masurarea si evaluarea pungilor parodontale: o analiza sistematica a dispozitivelor de masurare

Measurement and Evaluation of Periodontal Pockets: Systematic Review of Consisting Measurement Devices

Iris LANG, Adrian Tudor STAN, Souman B. SMYTH, Meda Lavinia NEGRUTIU, Cosmin SINESCU -  Universitatea de Medicină   și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

 

 

 

 

C7

Tratamentul dentar cu hormoni de crestere si celule stem

 Dental Treatment with Growth Hormones and Stem Cells

Laura-Diana NASTASIE, Liviana POPESCU, Liliana POROJAN, Meda NEGRUTIU, Cosmin, SINESCU - Universitatea de Medicină   și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

 

 

 

 

C8

Metode moderne si alternative de profilaxie

Modern and Alternative Methods of Prophylaxis

Liviana-Alexandra POPESCU, Laura-Diana NASTASIE, Daniela JUMANCA, Meda-Lavinia NEGRUTIU, Cosmin SINESCU - Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

 

 

 

 

C9

Metode de evaluare ale rapoartelor dintre structurile osoase ale articulatiei temporomandibulare cu ajutorul CBCT-ului

Evaluation Methods for the Relation Between the Bony Structures of the Tmj Using Cbct Imaging

Roxana RUGINĂ, Bogdan BÂLDEA, Meda Lavinia NEGRUȚIU, Cosmin SINESCU - Universitatea de Medicină   și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

 

 

 

 

C10

Percolarea marginală și metode de investigare – o analiză sistematică

Microleakage and the Methods of Investigation – a Systematic Review

Adrian Tudor STAN, Cosmin SINESCU, Laura Diana NASTASIE, Laura IDORAȘI, Iris LANG,  Meda Lavinia NEGRUȚIU, Mihai ROMÎNU  - Universitatea de Medicină   și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

 

 

 

 

 

Discuții – Discussions

 

 

 

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

 

 

 

 

Vineri             11.11.2016                                        Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Friday                                                                          Bd. Revoluției nr.77

 

 

 

11:00-13:30

 

Workshop: „Excelența in cercetarea științifică din Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - prezent si perspective"

Moderatorii workshop-ului: Prof.dr. Ramona LILE, CS I dr.ing. Cecilia SÎRGHIE

Vizitarea laboratoarelor de cercetare, dezvoltare din cadrul Institutului de cercetare, dezvoltare, inovare în științe tehnice și naturale

 


 

Joi                  12.11.2015                                         Universitatea Politehnica Timișoara

Thursday                                                     Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică

                                                                                          Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timișoara

 

 

 

 

 

Secțiunea D – Științe Socio-Umane

 

Section D – Social-Human Sciences

 

 

 

                                                                                               Sala C 223

 

                                                                                               Room C 223

 

                                                                                               Ora: 15:00-18:00

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

                        Conf. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest Timișoara

 

                        Conf. dr. Codruța GOȘA– Universitatea de Vest Timișoara

 

 

 

 

 

D1

Investigarea utilizarii numerelor naturale în diferite baze de   numerație       
Investigation on the use of natural numbers in various numeric bases
Dora  Ștefania DANCIU – Șc. Gen. “George Enescu” Tîmna

 

 

D2

Pregătirea psihologică cognitiv- emoțioanală a personalului de intervenție și salvare în medii toxice / inflamabile / explozive

Cognitive-Emotional Psychological Preparation for Intervention and Rescue Personnel In Toxic / Flammable / Explosive Environments

Izabella KOVACS, Andrei-Lucian GIREADĂ, Vlad LĂUTARU, Alin IRIMIA -

National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX

 

 

D3

Mitul lui Frankenstein in fictiunea Fin de Sičcle

The Frankenstein Myth in Fin de Sičcle Fiction

Erika ADA  - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D4

Egiptul Cosmopolit: Viziunea modernă a lui Mohammed Ali

Cosmopolitan Egypt: Mohammed Ali’s Modern Manifestation

Mohammed ALHALBOOSI (IRAK) - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D5

Designul constructal în câteva poeme de Mircea Cărtărescu

Constructal Design in Some Poems by Mircea Cărtărescu

Bogdan BALIȚA - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D6

Despre rebelii Primului Război Mondial și alte imaturități

Of the First World War’s Rebels and Other Immaturities

Raluca BEMBE - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D7

O perspectivă asupra răspunsului sudului la Coliba Unchiului Tom

A Perspective on the Southern Response to UNCLE TOM’S CABIN 

Șerban Dan BLIDARIU - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D8

Analiza rupturii: minte-trup

 Analyzing the split: mind-body problem

Claudia – Florina BUCSAI - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D9

Postmemorie și oroare în SEE UNDER: LOVE de DAVID GROSSMAN

Postmemory and Unspeakable Horror in David Grossman’s See Under: Love

Roxana GHIȚĂ – Universitatea Politehnica Timișoara

 

 

D10

Arab-americanii ca ‘extraterestrii’ inainte si dupa 9/11

Arab-Americans As ‘Aliens’ Before and After 9/11

Al-Jayikh Ali KAREEM (IRAK) - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D11

Perspective culturale și dificultăți lingvistice în procesul de traducere în engleză și arabă

Perspective of cultural and linguistic difficulty in the process of English and Arabic translation

Mansoor KHALID (IRAK)- Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D12

Călătoria în timp – o temă centrală în ultima  producție din seria HARRY POTTER

TIME Travel  - a Pervading Theme in the Latest    HARRY POTTER PRODUCTION

Laura MĂCINEANU - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D13

Real sau ireal? Lumi paralele în romanele lui Paul Auster

Real or not Real? Paul Auster’s Parallel Worlds

Mihaela POPUȚA - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D14

Conceptele Integrării, Asimilării și Acceptării ca determinanți în definirea imigrantului chinez.

The Concepts of Integration, Assimilation, and Acceptance as Markers of Defining the Chinese Immigrant.

Tudor PROTEASA  -  Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

D15

Premii literare în spațiul anglofon și germanofon

Literary Prizes in English and German Speaking Areas

Roxana ROGOBETE- Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

 

 

D16

Originea și evoluția romanului arab

The Origin and Development of the Arabic Novel

Lateef WISAM (IRAK) - Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

 

 

 

Discuții – Discussions

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

 

 

 

 

Vineri             11.11.2016                                        Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Friday                                                                          Bd. Revoluției nr.77

 

 

 

 

 

 

11: 0-13:30

Workshop: „Excelența in cercetarea științifică din Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad - prezent si perspective"

Moderatorii workshop-ului: Prof.dr. Ramona LILE, CS I dr.ing. Cecilia SÎRGHIE

Vizitarea laboratoarelor de cercetare, dezvoltare din cadrul Institutului de cercetare, dezvoltare, inovare în științe tehnice și naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Președinte de onoare al Simpozionului

Prof. dr. ing. Viorel ȘERBAN Rectorul UPT

Președintele Comitetului de organizare

Conf. dr. ing. Flaviu FRIGURĂ ILIASA - UPT

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

Drd. Erika ADA

Universitatea de Vest Timișoara România

 

Ș.l. dr. ing. Adriana ALBU

Universitatea POLITEHNICA Timișoara – România

 

Ș.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGĂRIN

Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița – România

 

Izabela BARTA

Institutul Național de C-D în Sudură și Incercări de Materiale - ISIM Timișoara – România

 

Dr. Alina BORA

Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române – România

 

S.l dr. ing. Gabriel BUJANCĂ

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara – România

 

Asist. dr. Roxana GHIȚĂ

Universitatea Politehnica Timișoara – România

 

Conf. dr. ing. Sorin MIHĂILESCU

Universitatea din Petrosani – Romania

 

Dr. ing. Emilian GHICIOI

Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani – România

 

Ș.l dr. ing. Muguraș MOCOFAN

Universitatea Politehnica Timișoara – România

 

Ș.l. dr. ing. Ionel POPESCU MITROI

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – România

 

Dr. ing. Marko RISTIC

Institutul GOȘA Belgrad Serbia

 

Ș.l. dr. Adrian STANCU

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara – România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORII SIMPOZIONULUI

SPONSORS OF THE SYMPOSIUM

 

 

v Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare

 

 

v Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

 

 

v Universitatea Politehnica Timișoara

 

 

v Universitatea Aurel Vlaicu Arad

 

 

v Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timișoara

 

 

v Institutul de Chimie al Academiei Române Timișoara

 

 

v Aquatim Timișoara

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII GENERALE

 

 

 

 

Locul și data

v Al XVIII-lea Simpozion „TINERII ȘI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ“ are loc în perioada 10 - 11 noiembrie 2016 la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2 și la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

 

 

 

 

Limba oficială

 

Limbile oficiale sunt Engleza și Româna (volumele Simpozionului și slide-urile în Engleză).

 

 

 

Prezentarea lucrărilor

 

Prezentarea lucrărilor se realizează cu videoproiectoarele și calculatoarele existente în sălile rezervate pentru dezbateri. Autorii sunt rugați să aducă prezentarea pe stick sau CD.

Pentru prezentare sunt alocate 10 minute, iar pentru discuții 5 minute.

Time allocated for presentations 10 minutes and 5 minutes for discussions.

 

 

 

Cockteil

 

Cockteil la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

 

 

 


 

ACM-V


 

ROMÂNIA, 300222 Timișoara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30

Telefon: 0040 256 499149, 491828

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday142

IP: 18.205.246.238
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: