Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2015

Al XVII-lea Simpozion

„Tinerii ?i Cercetarea Multidisciplinar?”

12 – 13 Noiembrie 2015

Timi?oara, România

Programul General al Simpozionului

Joi, 12 Noiembrie 2015

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i
Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

9.30 - 10.00 Inregistrarea participan?ilor

10.00 - 10.15 Deschiderea Simpozionului Amfiteatrul A223

10.15 - 12.30 Sesiune Plenar?

12.30 - 14.30 Pauz?

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i
Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

15.30 - 18.00 Sec?iunea A – ?tiin?e tehnice – Sala C 219

16.50 - 18.00 Sec?iunea B – Ecologie, Chimie Sala C217

15.30 - 16.45 Sec?iunea C – S?n?tate – Sala C 217

15.30 - 18.00 Sec?iunea D – ?tiin?e Socio-Umane – Sala C 220

18.00 Cocteil - Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri, 13 Noiembrie 2015

Universitatea de Vest Timi?oara,

Bd. Vasile Pârvan nr. 4

10.30-12.30

Workshop: „Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale.

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor Laboratoare din cadrul Facult??ilor de Fizic? ?i Matematic? ?i Informatic?  -  Prof. Mihai Lungu


The XVIIth SYMPOSIUM

“Young People and Multidisciplinary Research”

November, 12 – 13, 2015

Timi?oara, Romania

General Symposium Program

Thursday, the 12th of November 2015

Politehnica University Timi?oara, Faculty Electrotechnics and

Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

9.30 - 10.00 Registration

10.00 - 10.15 Symposium Opening Amphitheater A223

10.15 - 12.30 Plenary Session

12.30 - 14.30 Break

Paper presentation by sections

Politehnica University Timi?oara, Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

15.30 - 18.00 Section A – Technical Sciences Room C 219

16.50 - 18.00 Section B –Ecology, Chemistry – Room C 217

15.30 - 16.45 Section C – Health – Room C 217

15.30 - 18.00 Section D – Social-Human Sciences – Room C 220

18.00 Cocktail

Politehnica University Timi?oara

Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

Room C 221

Friday, the 13th of November 2015

West University Timisoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timi?oara

Workshop: Tops and rankings. The presence of Romanian universities in the international tops and rankings

Chairmen: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Visite of the research infrastruture of UVT: The laboratories of the Faculty of Physics and the Faculty of Mathematics and Informatics


 

 

Programul detaliat al Simpozionului

 

Detailed Program of the Symposium

 

 

Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

Amfiteatrul A 223

Amphitheater A 223

 

 

10.00-10.15

Deschiderea Simpozionului

 

Symposium Opening

 

 

10.15-12.30

Sesiune Plenar? – Plenary Session

Invited Lectures

 

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

 

Conf. dr. ing. Flaviu FRIGUR? – Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

P1

Cercetarea ?tiin?ific? româneasc? în contextul european

The Romanian Scientific Research in the European Context

Petru ANDEA Academia Oamenilor de ?tiin?? din România, Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

P2

Începuturile înv???mântului politehnic în Europa

The Beginning of Technical Higher Education in Europe
Mircea POPOVICIU Academia Oamenilor de ?tiin?? din România

 

 

P3

Einstein ?i ?tiin?a secolului 20

Einstein and 20th Century Science

Nicolae AVRAM Academia Oamenilor de ?tiin?? din România, Universitatea de Vest Timi?oara

 

 

P4

Rolul geneticii în determinismul comportamental

Role of Genetics in the Causation of Behavior Comportamental

Gallia BUTNARU Academia Oamenilor de ?tiin?? din România, Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara

 

 

P5

ORGANOGENEZA, viitorul medicinei dentare

Organogenesis, the Future of Dentistry

Cristina Maria BOR?UN Universitatea de Medicin? ?i Farmacie “Victor Babe? “Timi?oara

 

 

P6

Plastinatia ca metoda de conservare a preparatelor anatomice Plastinattion as a Technique for Preservation of Anatomical Specimens

Marius PENTEA Universitatea de ?tiin?e Agricole si Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara

 

 

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni

Papers presentation by sections

 

 

 

Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electoenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

Sec?iunea A – ?tiin?e Tehnice

 

Section A – Technical Sciences

 

 

Sala C 219

Room C 219

 

Ora: 15.30-18.00

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Dr. ing. Doru Romulus PASCU ISIM Timi?oara

 

Dr. ing. Victor VERBI?CHI ISIM Timi?oara

 

 

 

A1

Monitorizarea distribu?iei temperaturii în moara de ventila?ie dintr-o termocentral?

Monitoring of Temperature Distribution in Ventilation Mill in Thermal Power Plant

Jasmina PERIŠI?Faculty of Real Estate Management, Union University, Belgrad, Serbia, Ljiljana RADOVANOVI?, Eleonora DESNICA, Jasmina PEKEZ, Ivan PALINKAŠ University in Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”. Zrenjanin

 

 

A2

Analiza procesului de înc?rcare a camionului cu amestec de saramur? printr-o unitate mobil?

Process Analysis of Truck Loading Brine Mixing Mobile Unit

Jasmina PERIŠI?, Marina MILOVANOVI?, Marina Bugar?i? Faculty of Real Estate Management, Union University Nikola Tesla Belgrade, Serbia, Marko RISTI? Institute Goša, Belgrade, Serbia, Ljiljana RADOVANOVI? University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Serbia

 

 

A3

Dezvoltarea unei platfome de training folosind realitatea virtual? pentru aplicatii la termocentrale

Virtual Reality Training Platform Development for Power Plant Application

Gergely DOBOS, Róbert BELEZNAI, Ákos SZ?L?SI Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

 

 

A4

Simularea procesului ingineresc de injec?ie a unei componente auto din material plastic ?i testarea acesteia

Process Engineering Simulation of the Injection Moulding of a Plastic Automotive Component and Its Testing

Ákos SZ?L?SI, Róbert BELEZNAI, Gergely DOBOS Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research

 

 

A5

Optimizarea solu?iilor proceselor economice utilizând programarea neliniar?
Computational Optimization of Economical Processes Solutions Through Nonlinear Programming

Cornelia Victoria ANGHEL DRUG?RIN, Lenuta CINDEA, Cristian P. CHIONCEL – Universitatea Eftimie Murgu din Re?i?a

 

 

A6

Aspecte tehnice în leg?tur? cu cerin?ele noi cuprinse în standardele europene legate de încerc?rile pentru aparatura EX i

Technical Issues Related to the New Requirements Contained in European Standards Related to EX i equiment tests

Cosmin COLDA, Sorin BURIAN, Jeana IONESCU, Marius DARIE, Tiberiu CSASZAR, Mihai MAGYARI National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petro?ani

 

 

A7

Cerin?e esen?iale de securitate ?i s?n?tate cu privire la construc?ia elementelor care au ca scop limitarea efectelor exploziilor

Health and Safety Security Essentail Requirements on Construction of Items Aimed to Limit the Effects of Explosion

Andrei lucian GIREAD?, Artur George G?MAN, Daniel PUP?ZAN, Cosmin ILIE, Alin IRIMIA, Sorin – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petro?ani

 

 

A8

Cercet?ri privind dezvoltarea metodelor de determinare a temperaturilor de suprafa?a la echipamentele neelectrice în scopul prevenirii ?i protec?iei la explozie

Researches Regarding the Development Methods for Determining the Surface Temperatures of he Non-Electrical Equipment in Order to Prevent and Explosion Protection

Adrian JURCA, Mihaela P?R?IAN, Niculina V?TAVU, Florin P?UN,. Leonard LUPU National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petro?ani

 

 

A9

Dezvoltarea metodelor de testare a capselor detonante electrice ?i a articolelor pirotehnice pentru vehicole privind sensibilitatea la desc?rc?ri electrostatice

Development Test Methods for Electric Detonators and Pyrotechnic Articles for Vehicles on Sensitivity to Electrostatic Discharges

Florin Adrian P?UN, Emilian GHICIOI, Mihaela P?R?IAN, Adrian JURCA, Niculina V?TAVU - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petro?ani

 

 

A10

Studiu privind simularea unui concentrator acustic din o?el aliat folosind Programul SOLIDWORKS

Study on the Simulation of on Alloy Steel Ultrasonic Horn Using SOLIDWORKS Software

Marian-Dumitru NEDELONI, Cornelia Victoria ANGHEL DRUGARIN, Silviu Draghici, Irina Maria TERFALOAGA Universitatea Eftimie Murgu din Resita

 

 

A11

Studiu privind cercet?ri de eroziune cavita?ional? în laborator pe o?elul carbon de calitate C35

Study on Erosion Cavitation Research in Laboratory on C35 Carbon Steel

Marian-Dumitru NEDELONI, Petru MAGHE?I, Adrian PELLAC, Sorin Lauren?iu BOGDAN, Ionela Mariana PELEA Universitatea Eftimie Murgu din Resita

 

 

A12

Panouri solare: astazi o necesitate?

Solar Panels: Today a Necessity ?

Alina Camelia PAVEN, Loredana-Nicoleta PAVENUniversitatea Politehnica Timisoara

 

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

 

18.00

Cocteil - Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

 

 

 

Vineri 13.11.2015 Universitatea de Vest Timi?oara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timi?oara

 

 

10.30-12.30

Workshop:Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale."

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor Laboratoare din cadrul Facult??ilor de Fizic? ?i Matematic? ?i Informatic?

 Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

Sec?iunea B – Ecologie; Chimie

Section B – Ecology; Chemistry

 

 

Sala C217

Room C217

 

Ora: 16.50-18.00

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. ing. Francisc PETER – Universitatea Politehnica
Timi?oara

 

Conf. dr. Ioan S?RAC – USAMVB Timi?oara

 

 

 

B1

Comportarea popula?iilor locale de Lycopersicon esculentum Mill. in condi?iile unei tehnologii de cultur? ecologic?

The behavior of the local population of Lycopersicon esculentum Mill. in ecological growing technology conditions

Darius MATHIU, Gallia BUTNARU, Ioan SARAC, Gheorghe POSTA Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului” Regele Mihai I al României” din Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?

 

 

B2

Bio-nanocompozite – optoelectronic?, conversia energiei, biosenzori

Bio-nanocomposites - optoelectronics, energy conversion, biosensors

Kata HAJDU Department of Medical Physics and Informatics, University of Szeged, Hungary

 

 

B3

Studierea descompunerilor rapide ale azotatului de amoniu prin intermediul metodelor termice de analiz? în vederea sporirii securit??ii la depozitare, transport ?i utilizare

The Study of the Rapid Descomposition of Ammonium Nitrate Through Analysis in Order to Increase the seif Storage, Transport and Use

Andrei SZOLLOSI-MO?A, Maria PRODAN, Constantin LUPU, Irina N?LBOC, Emilian GHICIOI National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petro?ani

 

 

B4

Evaluarea polu?rii generate în urma deton?rii explozivilor de uz civil

Assessment of Pollution generated by Detonation of Explosives for Civil Uses

Ilie–Ciprian JITEA, Stefan ILICI, Gabriel VASILESCU, Edward GHEORGHIOSU, Daniela-Carmen RUS, Attila KOVACS, Sorin BORDO? National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petro?ani

 

 

B5

Imobilizarea ?-galatozidazei din k. Lactis prin entrapare în sol-gel combinat? cu adsorb?ie

Immobilization of ?-Galactosidase from K. Lactis by Sol-Gel Entrapment Combined with Adsorption

Daniel BUDUGAN, Emese BIRO, Anamaria TODEA, Francisc PETER Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Chimie Industrial? ?i Ingineria Mediului

 

 

B6

Îmbun?t??irea stabilit??ii opera?ionale a peroxidazei din hrean prin imobilizare cu legare covalent?

Improvement of Operational Stability of Horseradish Peroxidase by Covalent Immobilization Method

Natalia-Claudia BUZATU, Anamaria TODEA, Maria Elena R?DULESCU-GRAD, Simona Gabriela MUNTEAN Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy

 

 

B7

Sinteza prin metoda combustiei ?i caracterizarea unor nanocompozite FEXOY/c

COMBUSTION SYNTHESIS and CHARACTERIZATION of SOME Fexoy/C NANOCOMPOSITES

Eliza-Cornelia MUNTEANPolitehnica University Timi?oara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering, Timi?oara, Romania, Institute of Chemistry Timisoara of Romanian Academy, Timisoara, Robert IANO?, Cornelia P?CURARIU Politehnica University Timi?oara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering, Simona Gabriela MUNTEAN Institute of Chemistry of Romanian Academy, Timisoara, Romania, Daniel Niž?anský Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Inorganic Chemistry, Czech Republic

 

 

B8

Rezolu?ia cinetic? enzimatic? a unor precursori bioactivi utilizând lipaze entrapate în matrici de sol-gel

Enzymatic Kinetic Resolution of Bioactive Precursors by Using Sol-Gel Entrapped Lipases

Anamaria TODEA, Adinela CIMPORESCU, Valentin BADEa, Cristina PAUL, Emese BIRO, Francisc PETER Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Chimie Industrial? ?i Ingineria Mediului

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

18.00

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

Vineri 13.11.2015 Universitatea de Vest Timi?oara

Friday Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timi?oara

 

10.30-12.30

Workshop:Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale."

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor Laboratoare din cadrul Facult??ilor de Fizic? ?i Matematic? ?i Informatic?

 

 

Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

Sec?iunea C –S?n?tate

 

Section C – Health

 

 

Sala C 217

Room C 217

 

Ora: 15.30-16.45

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. Ioan ?IBRU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i

Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara

 

Conf. dr. Claudia SALA Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i

Medicin? Veterinar? a Banatului Timi?oara

 

 

C1

Utilizarea unui test de screening pentru eviden?ierea coagulazei legate la stafilococii izola?i de la animale

The Use of a Screening Test for Revealing the Clumping Factor in Staphylococci Isolated from Animals

Iulia BUCUR, Larion FLUERA?U Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului” Regele Mihai I al României” din Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?

 

 

C2

Compararea a diferite medii de cultur? pentru izolarea ?i identificarea salmonelor

Comparing Different Culture Media to Isolate and Identify Salmonellas

Maria Zori?a COCORA, Cristian LAZARESCU, Ioan ?IBRU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului” Regele Mihai I al României” din Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?

 

 

C3

Frecven?a unor boli infec?ioase bacteriene asociate sindromului cu tulbur?ri respiratorii ?i de reproduc?ie la suine

The Frequency of One of the Bacterian Infectious Diseases Associated with Respiratory Syndrome and Reproductive Pigs

L FLUERA?U, A. OLARIU JURCA, A. STANCUUniversitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului” Regele Mihai I al României” din Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?

 

 

C4

Evaluarea agresivit??ii la câine

Aggressiveness Assessment in Dogs

Timea KOCIS, LydiaTOTH, Cristian LAZARESCU, Ioan ?IBRU Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?

 

 

C5

Biofilmul microbian format de enterobacterii antibiorezistente izolate de pe suprafa?a c?rnii

Microbial Biofilms Formed by Meat Isolated Antibiotic Resistant Enterobacteria

Adriana MORAR, Attila Alexandru MORVAY, Imre KÁLMÁN, Claudia Corina SALA Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?

 

 

C6

Reac?ii vasculare în pneumopatii la mamifere

Vascular Reactions in Mammal's Pneumopatia

A. STANCU, L. C?RPINI?AN, A. GHI?E, M. PENTEAUniversitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timi?oara, Facultatea de Medicin? Veterinar?

 

 

 

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

 

 

Vineri 13.11.2015 Universitatea de Vest Timi?oara

Friday Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timi?oara

 

 

10.30-12.30

Workshop: Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale."

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor laboratoare din cadrul Facult??ii de Fizic? ?i Matematic? ?i Informatic?

 


Joi 12.11.2015 Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

Sec?iunea D – ?tiin?e Socio-Umane

Section D – Social-Human Sciences

Sala C 220

Room C 220

Ora: 15.30-18.00

Moderatori – Chairmen:

Conf. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest Timi?oara

Asist. dr. Roxana Ghi?? – Universitatea de Vest Timi?oara

D1

Proiectarea modelului semantic pentru con?inutul educa?ional în software-ul MOODLE LMS

Designing a Semantic Model of Educational Content in Moodle Lms

Jasmina PERIŠI?, Marina MILOVANOVI? Faculty of Real Estate Management, Union University, Belgrade, Serbia, Zorica BOGDANOVI?, Marijana DESPOTOVI?-ZRAKI?, Aleksandra LABUS Faculty of Organisational Science, University of Belgrade, Serbia

D2

Identitate de brand-contafiscal

Brand Identity-Contafiscal

Georgiana BACRIA MSA Adevertisng Cluj, România

D3

Aspecte particulare privind de?inerile reciproce în cadrul opera?iunilor de fuziune

Particular Aspects Regarding Mutual Ownership in Merge Operations

Dorica Coman Universitatea de Vest din Timi?oara

D4

Perspective actuale ale asisten?ei sociale a familiei

Current Perspectives of Family Social Work

Cristina ISPAS Universitatea "Eftimie Murgu" Re?ita

D5

Limbajul pedagogic mijloc de conceptualizare a realit??ii educative

Pedagogical Language - Educational Mean of Conceptualizing Reality

Cristina ISPAS Universitatea "Eftimie Murgu" Re?ita

D6

Mind Mapping - o tehnic? de predare/înv??area a limbilor pentru studen?ii non-filologi

Mind Mapping – a Language Teaching/Learning Technique for Non – Philological Students

Dorina CHI?-TOIA, Alina GUGA-CO?EA, Alina VI?AN Universitatea “Eftimie Murgu” Re?i?a

D7

Portretul lui Dorian Grey: identitate si dublul gotic la Fin de sičcle

Oscar Wilde’s the Picture of Dorian Gray: Identity and the Gothic Double at the Fin de Sičcle

Erika ADA Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D8

Limbajele globaliz?rii: Metafore financiare în romanul Freedom (2010) de Jonathan Franzen

The Language of Globalization: Financial Metaphors in Jonahan Franzen’s

Freedom (2010)

Loredana Bercuci Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D9

Persoana din spatele personajului: Margaret Garner ca ?i inspira?ie pentru Preaiubit ?i alte texte

The Person Behind the Character: Margaret Garner as Inspiration for Beloved and Other Texts

?erban-Dan BLIDARIU Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D10

Motivul foamei în literatur? – o privire de ansamblu

The theme of hunger in literature – an overview

Loretta BR?DICEANU-PERSEM Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D11

Finalitatea f?r? scop a trupului în spectacolele Marinei Abramovici

The Body’s Purposiveness without Purpose. Marina Abramovici Performance

Claudia BUCSAI Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D12

Despre cas?, acas? ?i c?l?torii ini?iatice în operele lui J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis ?i J.K. Rowling

On House, Home and Initiatic Journeys in the Works of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis and J.K. Rowling

Laura M?CINEANU Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D13

Tribalism în romanul Chimamandei Adichie’s Americanah

Tribalism in Chimamanda Adichie’s Americanah

Mihaela POPUTA -Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D14

Emily Dickinson ?i arta descrierii peisajelor interioare

Emily Dickinson and the Art of Describing “The Inner Landscape”

Tudor PROTEASA Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D15

Literatura migrant?- perspective germane ?i italiene

“Migrants Migration” Literature - German and Italian Perspectives

Roxana ROGOBETE, Bogdan BALITA Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

D16

Traducerea ?i receptarea cultural? a romanului Women of Sand and Myrrh de Hanan Al-Shaykh's

Cultural (Mis) Translation in Hanan Al-Shaykh's Women of Sand and Myrrh

Al-Jayikh Ali Kareem TOBICK Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

Discu?ii - Discussions

18.00

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

Vineri 13.11.2015 Universitatea de Vest Timi?oara

Friday Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timi?oara

10.30-12.30

Workshop: Topuri si rankinguri. Prezenta universitatilor romanesti in topurile si rankingurile internationale."

Moderatorii workshop-ului: Conf. dr. Florin Fortis, Lector dr. Daniel Luches

Vizitarea unor laboratoare din cadrul Facult??ii de Fizic? ?i Matematic? ?i Informatic?

 

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday131

IP: 18.205.246.238
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: