Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2014
Joi, 13 Noiembrie 2014
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
9.30 - 10.00 Inregistrarea participanţilor
10.00 - 10.15

Deschiderea Simpozionului Amfiteatrul A223

10.15 - 12.30 Sesiune Plenară
12.30 - 14.30 Pauză

 

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
15.30 - 18.00 Secţiunea A –  Ştiinţe tehnice – Sala C 219
16.50 - 18.00 Secţiunea B –  Agricultură, Chimie – Sala C217
15.30 - 16.45 Secţiunea C –  Sănătate – Sala C 217
16.00 - 18.00

Secţiunea D –  Ştiinţe Socio-Umane – Sala C 220

18.00 Cocteil
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2 Sala C 221
Vineri, 14 Noiembrie 2014
Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB)
10.30-12.30

Workshop:

Activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB) şi mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂRŞAN – USAMVB Timişoara
Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”

 

 

General Symposium Program

Thursday, the 13th of November 2014
Politehnica University Timişoara, Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
9.30 - 10.00 Registration
10.00 - 10.15

Symposium Opening Amphitheater A223

10.15 - 12.30 Plenary Session
12.30 - 14.30 Break

 

Paper presentation by sections

Politehnica University Timişoara, Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2
15.30 - 18.00

Section A – Technical Sciences Room C 219

16.50 - 18.00 Section B – Agriculture, Chemistry – Room C 217
15.30 - 16.45 Section C – Health – Room C 217
16.00 - 18.00

Section D – Social-Human Sciences – Room C 220

18.00 Cocktail
Politehnica University Timişoara, Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, Bd. Vasile Pârvan nr. 2 - Room C 221

 

Friday, the 14th of November 2014

University of Agricultural Sciences and Vererinary Medicine of Banat “King Mihai I of Romania” Timisoara (USAMVB)
10.30-12.30

Workshop:

Scientific research activity at the University of Agricultural Sciences and Vererinary Medicine of Banat “King Mihai I of Romania” Timisoara (USAMVB) and the economic actors

Chairman: Prof. univ. dr. Paul PÂRŞAN – USAMVB Timişoara
Laboratory visit of the „Horia Cernescu” Institute

 

Programul detaliat al Simpozionului

 

Detailed Program of the Symposium

 

 

 

Joi, 13.11.2014
Thursday

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

Amfiteatrul A 223
Amphitheater A 223

 

 

10.00-10.15

Deschiderea Simpozionului

 

Symposium Opening

 

 

10.15-12.30

Sesiune Plenară – Plenary Session

Invited Lectures

 

 

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

 

Ş.l.  dr. ing. Flaviu FRIGURĂ – Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

 

 

P1

Începuturile Universităţii Politehnica Timişoara
Beginning of the University Plitehnica Timişoara
Mircea POPOVICIU – Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

P2

Proiectarea şi inovarea materialelor noi prin explorarea combinatorică
Novel Materials Design and Innovation by Combinatorial Exploration
Corneliu CRĂCIUNESCU – Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

P3

Despre markerii izotopici: posibilităţi de evaluare a calităţii fructelor
Beyond Isotopic Markers: Possibilities to Establish the Fruit' Quality
Gallia BUTNARU – Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara

 

 

P4

Aspecte de gerontostomatologie
Aspects of Gerontostmatology
Cristina BORŢUN – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara

 

 

P5

Creşterea cristalelor - trecut, prezent şi viitor la Universitatea de Vest din Timişoara
Crystal Growth at the West University of Timişoara - Past, Present and Future Activities
Mădălin BUNOIU – Universitatea de Vest, Timişoara

 

 

 

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
Papers presentation by sections

 

 

Joi, 13.11.2014
Thursday

 

 

 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi   Electoenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

 

 

Secţiunea A – Ştiinţe Tehnice

 

Section A – Technical Sciences

 

 

 

Sala C 219
Room C 219

 

Ora: 15.30-18.00

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU – Universitatea Politehnica
Timişoara

 

Dr. ing. Doru Romulus PASCU  ISIM Timişoara

 

Dr. ing. Victor VERBIŢCHI ISIM Timişoara

 

 

A1

Modelarea unui sistem automat pentru controlul transportului şi producţiei de ţiţei şi gaze folosind aplicaţia BPMN şi HMI
Modeling an Automated System for Control of Transport and Production of Oil and Gas Using Bpmn and Hmi Application
Jasmina PERIŠIĆ, Marina MILOVANOVIĆ Faculty of real estate management, Union University Nikola Tesla Belgrade, Serbia, Marko RISTIĆ, Milan PROKOLAB Institute Goša, Belgrade, Serbia, Ljiljana RADOVANOVIĆ University of Novi Sad, Technical Faculty "MihajloPupin", Zrenjanin, Serbia

 

 

A2

Creşterea gradului de securitate ocupaţională la utilizarea articolelor pirotehnice de categoria 4
Increasing the Level of the Occupational Safety to Use of Pyrotechnic Articles Category 4
Ştefan ILICI, Gabriel VASILESCU, Emilian GHICIOI, Attila KOVACS, Daniela RUS – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

A3

Model de evaluare a riscului profesional asociat erorii umane (risk@human-error), specific activităţii de demolare a obiectivelor industriale/civile cu ajutorul explozivilor
Model Assessment of Professional Risk Associated to Human Error (@ Risk Human-Error), Specific for Demolition of Industrial Objectives / Civil with Explosives
Ciprian JITEA, Izabella EISLER, Gabriel VASILESCU, Emilian GHICIOI,
Attila KOVACS, Edward GHEORGHIOSU, Stefan ILICI, Sorin BORDOŞ
National Institute for Research and Development in Mine Safety and
Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

A4

Aspecte privind rezistenţa mecanică a echipamentelor tehnice destinate utilizării în atmosfere explozive
Aspects Regarding the Mechanical Strength of the Technical Equipment Intended for Use in Explosive Atmospheres
Leonard LUPU, Adrian JURCA, Florin PĂUN, Florina MUNTEAN BERZANNational Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

A5

Creşterea gradului de securitate şi sănătate în muncă, prin monitorizarea abatajelor cu ajutorul indicilor de foc
Increasing the Occupational Health And Safety Level by Monitoring the Coal Faces with the help of Fire Indexes
Adrian MATEI, Constantin LUPU, Doru CIOCLEA, Marius Simion MORAR, Cristian TOMESCU, Ion GHERGHENational Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

A6

Cerinţe specifice privind încercarea la răsucire pentru traversări şi încercarea la şoc termic, utilizate la evaluarea echipamentelor electrice destinate funcţionării în atmosfere explozive
Specific Requirements Regarding the Torque Test for Bushings and Thermal Shock Test, Used to Assess Electrical Equipments Designed to Operate in Explosive Atmospheres
Lucian MOLDOVAN, Sorin BURIAN, Martin FRIEDMANN, Mihai MAGYARI, Dragoş FOTĂU – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEXPetroşani

 

 

A7

Determinarea permeaţiei  încălţămintei de protecţie împotriva agenţilor chimici în vederea evaluării conformităţii acestora
Testing the Permeation of the Protective Footwear Against Chemical Agents in Order to Assess Their Conformity
Irina NĂLBOC, Maria PRODAN, Andrei SZOLLOŞI MOŢA National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

A8

Integrarea tehnicilor de simulare CFD în procesul de clasificare a ariilor periculoase Ex generate de gaze inflamabile
Integration of CFD Simulation Techniques into the Process for Classification of Hazardous Ex Areas Generated by Flammable Gases
Vlad – Mihai PĂSCULESCU, Nicolae – Ioan VLASIN, Marius Cornel ŞUVAR –National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

A9

Simularea actionarii unui motor de curent continuu prin intermediul microcontrolerului, in MPLAB
Simulation of a Dc Motor Driven Through Microcontroller, in MPLAB Software
Cornelia ANGHEL DRUGARIN Eftimie Murgu University of Resita, Silviu DRAGHICI University Politehnica Timisoara

 

A10

Studiul decodorului BCD-7 SEGMENTE utilizand electronic WORKBENCH SOFTWARE
The Study of BCD-7 Segment Decoder Using Electronic Workbench Software
Silviu DRAGHICIPolitehnica Timisoara, Cornelia ANGHEL DRUGARINEftimie Murgu University of Resita

 

 

 

A11

Reducerea consumului de energie privind iluminatul stradal prin utilizarea aparatelor de iluminat de ultima generatie
Dimming the Consumption of Energy on Street Lighting Through the Use of Lighting Appliances Next-Generation
Alina Camelia PAVEN – Politehnica University Timisoara

 

 

 

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

 

18.00

Cocteil - Cocktail
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

 

 

 

Vineri, 14.11.2014 
Friday 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină, Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB)

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB) şi mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂRŞAN USAMVB Timişoara

Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”

 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

Joi, 13.11.2014
Thursday

 

 

Secţiunea B – Agricultură; Chimie
Section B – Agriculture; Chemistry

 

 

 

Sala C217
Room C217

 

Ora: 16.500-18.00

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. ing. Francisc PETER – Universitatea Politehnica Timişoara

 

Conf. dr. Ionţ SĂRAC – USAMVB Timişoara

 

 

B1

Tehnologia de cultură a viţei de vie în podgoria Miniş - Măderat sub influenţa încălzirii globale
Technology Culture of the Vine in Minis – Maderat Vineyard under the Influence of Global Warming
Raul TETULEA, Teodor PODRUMAR, Daniela DOBROMIR, Cătălin POPA S.C.D.V.V MINIŞ

 

 

B2

Evoluţia legumiculturii în judeţele din vestul României
The evolution of vegetable crops in the counties from the west of Romania
Darius MATHIU USAMVB Timisoara

 

 

B3

Obţinerea berii în condiţii de laborator
Beer obtaining in laboratory system
C. A LUCAN, G. BUJANCĂ, I. DAVID, A. RINOVETZ, C. MIŞCĂ, D. D. RĂICAN Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" Timisoara, România

 

 

B4

Analiza calităţii unui sortiment de Virşli obţinut într-o carmangerie înregistrată şi un alt produs din sistem industrial
The sensory appreciation of a certain type of Virşli sausase obtained in a small butchery and other Virşli sausages obtained in industral system
Dan Dorin RĂICAN, Gabriel BUJANCĂ, Ducu Sandu ŞTEF, Teodor TRAŞCĂ Ioan DAVID, Christine Alexandra LUCAN Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" Timisoara, România

 

 

B5

Imobilizarea lipazei din Burkholderia cepacia prin metoda sol-gel cu sistem de silani precursori cu grupe vinil
Sol-Gel Immobilized Burkholderia cepacia Lipase With Vinyl Silane Precursors System
Paula BORZA, Cristina PAUL, Francisc PÉTER University Politehnica Timisoara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering

 

 

 

B6

Acilarea metoprololului catalizată de lipaze native şi imobilizate
Metoprolol Acylation Catalysed By Native and Immobilized Lipases
Adinela CIMPORESCU, Anamaria TODEA, Cristina PAUL, Francisc PÉTER – University Politehnica Timisoara, Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

 

18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

Vineri, 14.11.2014
Friday

Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”    
din Timişoara
(USAMVB)

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB) şi mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂRŞAN USAMVB Timişoar Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”

 

 

Joi                  13.11.2014                                              Universitatea Politehnica Timişoara
Thursday                                                      Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

 

 

Secţiunea C –Sănătate

 

Section C – Health

 

 

Sala C 217
Room C 217

 

Ora: 15.30-16.45

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. Ioan ŢIBRU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

 

Ş.l. dr. ing. Flaviu Frigură Iliasa – Universitatea Politehnica
Timişoara

 

 

 

C1

Nivelul de zgomot, factor de risc în industria de preparare a cărbunelui
Noise as a Risk Factor in the Preparation of Coal Industry
Alin IRIMIA, George Artur GĂMAN, Daniel PUPAZAN, Andrei GIREADĂ – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

 

 

C2

Aspecte privind riscurile generate de expunerea lucrătorilor la câmpurile electromagnetice
Aspects Regarding Risks Generated by Workers Exposure to Electromagnetic Fields
Sorin SIMION, George Artur GĂMAN, Lorand TOTH, Marius KOVACS, Izabella EISLER National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX

 

 

 

 

C3

Caracteristicile stafilococilor izolaţi de la rumegătoare mici
Characteristics of Staphylococci Isolated from Small Ruminants
Iulia BUCUR, Oana PETREC, Larion FLUERAŞUUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României” din Timişoara

 

 

 

 

C4

Impactul dezinfecţiei (etape) asupra stării de sănătate a porcilor
Disinfection Impact (Steps) on the Health of Pigs
Zoriţa Maria COCORA, Ioan ŢIBRU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României” din Timişoara

 

 

 

C5

Ierarhia proprietar – câine
Owner – Dog Hierarchy
Timea KOCIS, Ioan ŢIBRU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României” din Timişoara

 

 

 

C6

Seroprevalența infecțiilor cu reovirus la puii Broiler
The Seroprevalence of Reovirus Infection in Broilers
Oana Cătălina PETREC, Iulia BUCUR, Larion FLUERAŞU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României” din Timişoara

 

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

 

 

18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

 

 

 

Vineri, 14.11.2014
Friday

Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB)

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB) şi mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂRŞAN USAMVB Timişoar Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”

 

Joi                  13.11.2014                                          Universitatea Politehnica Timişoara
Thursday                                                      Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Secţiunea D – Ştiinţe Socio-Umane

Section D – Social-Human Sciences

Sala C 220

Room C 220

Ora: 16.00-18.00

 

Moderatori – Chairmen:

Conf. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest Timişoara

Lector dr. Iulia COSMA – Universitatea de Vest Timişoara

 

D1

Model de adaptare semantic pentru învăţarea disciplinelor în e-education.
Semantic Adaptation Model of Learning Objects in E-Education
Jasmina PERIŠIĆ, Marina MILOVANOVIĆ – Faculty of Real Estate Management, Union University Nikola Tesla, Belgrade, Serbia, Marko RISTIĆ, Milan PROKOLAB Institute Goša, Belgrade, Serbia, Ljiljana RADOVANOVIĆ – University of Novi Sad, Technical Faculty "MihajloPupin, Zrenjanin, Serbia

 

D2

Identitate de brand_SMART HR
SMART HR_BRAND IDENTITY
Georgiana BACRIA – MSA Advertising, Cluj Napoca

 

D3

Remodelarea identităților imigrante în povestirile lui Chitra Banerjee Divakaruni și Jhumpa Lahiri
Reshaping Immigrant Identities in the Short Stories of Chitra Banerjee Divakaruni and Jhumpa Lahiri
Cristina BRAIT – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D4

Conceptul de gândire slabă ca principiu hermeneutic al postmodernismului
The Concept of Weak Thought as a Hermeneutical Principle of Postmodernism
Ionel Valentin DEDU – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

D5

Umbra jungiană şi tipul psihologic înopera lui JOHN FOWLES
Jungian Shadow and Psychological Type in John Fowles’s Fiction
BiancaFOGHEL – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

D6

Germanii din România – O identitate construită
The Romanian Germans – A Constructed Identity
Radu Pavel GHEO Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

D7

Orientări ale Dreptului în situare interculturală; cultura juridică în context românesc şi oportunitatea emergenţei în discursul său a unor repere de antropologie iconică
Guidelines of Law in Intercultural Position; juridical culture in Romanian context and the opportunity for reference points of iconic anthropology to emerge in its discourse
Marius Dumitru LINTE Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

D8

Modalităţi de păstrare a identităţii culturale a localităţilor din zona perirubană a Timişoarei
THE WAYS of PRESERVATION the CULTURAL IDENTITY in THE PERI – URBAN AREA of TIMISOARA
Adela MARINCU (POPA) Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

D9

Mediul academic din Timişoara, în România comunistă. Studiu de caz: Universitatea de Vest din Timişoara
The Academic Environment of Timişoara in Communist România. Case Study: West University of Timişoara
Gabriela Panu NECŞULESCU Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

D10

Titus Livius şi barbarii: frecvenţa şi natura referinţelor
Livy and the Barbarians: Frequency and Nature of the References
Laurenţiu NISTORESCU Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D11

Cunoaşterea de sine în romanul “ADIO, ARME” de ERNEST HEMINGWAY
Self-Knowledge in Ernest Hemingway’s a Farewell to Arms
Alexandru ORAVIŢAN Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D12

Elemente simbolice în practicile şi obiceiurile de iarnă din Valea Almăjului, judeţul Caraş-Severin
Symbolical Elements in the Winter Practices and Traditions That are Found in Almăj Valley (Caraş-Severin County)
Maria VÂTCĂ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Discuţii - Discussions

 

 

 

18.00

Cocteil – Cocktail
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 221

 

 

 

Vineri, 14.11.2014
Friday

Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB)

10.30-12.30

Workshop: Activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (USAMVB) şi mediul economic

Moderator: Prof. univ. dr. Paul PÂRŞAN USAMVB Timişoar Vizitarea unor Laboratoare din Institutul „Horia Cernescu”
 
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: