Programul General al Simpozionuluix PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2011

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ministry of Education, Research, Youth and Sports

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

National Authority for Scientific Research

Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României

Association for Multidisciplinary Research of the West Zone of Romania

Universitatea Politehnica Timişoara

Politehnica University Timişoara

Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

University „Eftimie Murgu” of Reşiţa

Al XIII-lea Simpozion Internaţional

„TINERII ŞI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ“

The XIIIth International Symposium

„YOUNG PEOPLE AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH“

Joi, 10 Noiembrie 2011

Universitatea Politehnica Timişoara,
Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

9.30 - 10.00 Inregistrarea participanţilor

10.00 - 10.15 Deschiderea Simpozionului Amfiteatrul A101

10.15 -12.30 Sesiune Plenară

12.30-14.30 Pauză

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

Universitatea Politehnica Timişoara,

Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică,

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

14.30-18.30 Secţiunea A – Ştiinţe tehnice – Sala C 219

14.30-18.30 Secţiunea B – Chimie, Ecologie şi Protecţia mediului Amfiteatrul A 223

16.00-17.00 Secţiunea C – Sănătate – Sala C 220

17.00-18.30 Secţiunea D – Ştiinţe Socio-Umane – Sala C 220

18.30 Cocteil

Universitatea Politehnica Timişoara,
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică,

Bd. Vasile Pârvan nr. 2
Sala C 221

Vineri, 11 Noiembrie 2011

Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

 

10.00-14.00 Workshop: Tradiţii industriale şi universitare reşiţene

Moderator: Prof. dr. ing. Doina Frunzăverde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

The XIIIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM

“Young People and Multidisciplinary Research”

November, 10-11th 2011

Timişoara, Romania

General Symposium Program

Thursday, the 10th of November 2011

Politehnica University Timişoara,
Faculty Electrotechnics and Electroenergetics,
Bd. Vasile Pârvan nr. 2

9.30 - 10.00 Registration

10.00 - 10.15 Symposium Opening Amphitheater A101

10.15 -12.30 Plenary Session

12.30-14.30 Break

Paper presentation by sections

Politehnica University Timişoara,

Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

14.30-18.30 Section A – Technical Sciences Room C 219

14.30-18.30 Section B – Chemistry, Ecology and Environment Amphitheater A 223

16.00-17.00 Section C – Health – Room C 220

17.00-18.30 Section D – Social-Human Sciences – Room C 220

18.30 Cocktail

Politehnica University Timişoara

Faculty Electrotechnics and Electroenergetics,

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

Room C 221

Friday, the 11th of November 2011

Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

10.00-14.00 Workshop: Industrial and Universitary Traditions in Resita

Chairman: Prof. dr. ing. Doina Frunzăverde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa
 
 
 

Programul detaliat al Simpozionului

Detailed Program of the Symposium

Joi 10.11.2011 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Amfiteatrul A 101

Amphitheater A 101

10.00-10.15

Deschiderea Simpozionului

Symposium Opening

10.15-12.30

Sesiune Plenară – Plenary Session

Invited Lectures

Conducerea sesiunii – Chairman:

Ş.l. dr. ing. Flaviu FRIGURĂ – Universitatea Politehnica Timişoara

Calificările în învăţământul superior românesc

Qualifications in the Romanian universities

Prof. dr. ing. Petru ANDEA – Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Aplicarea termografiei în diagnosticarea comportamentului materialelor metalice în condiţii de solicitare dinamică

Application of Thermography in Diagnosing Behavior of Metallic Materials under Dynamic Loading Conditions

Dr. ing. Marina KUTIN, Dr. ing. Slavica RISTIC, Dr. ing. Mirjana PUHARIC Institutul GOŞA Belgrad, Serbia

Modalităţi şi strategii de abordare a medicinei dentare in viitor.

Pathways and Strategies for Dental Practice in the Future

Prof. dr. Cristina BORŢUN Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara

Dunărea energetică şi probleme conexe,

Danube Hydropower and Connected Problems

Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU Universitatea Politehnica Timişoara, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

Papers presentation by sections

Joi 10.11.2011 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electoenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Secţiunea A – Ştiinţe Tehnice

Section A – Technical Sciences

Sala C 219

Room C 219

Ora: 14.30-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr. ing. Ion MITELEA Universitatea Politehnica Timişoara

Dr. ing. Doru Romulus PASCU ISIM Timişoara

A1

Simularea numerică a probei hidraulice şi condiţii de funcţionare ale rezervorului de aer

Numerical Simulation of the Cold-Water Pressure Test and Operating Conditions for Air Reservoir

Marko RISTIĆ, Mirjana PRVULOVIĆ, Milan PROKOLAB, Stevan BUDIMIR, Miroslav RADOSAVLJEVIĆ, Dragan JOVANOVIĆ, Zlatan MILUTINOVIĆ Institute Gosa, Belgrade, Serbia

A2

Distribuţia solicitărilor în reductorul cicloid

Distribution of Loads of Cycloid Speed Reducer

Marko RISTIĆ, Milorad KOČIĆ, Ana ALIL, Olivera ILIĆ, Jelena IGNJATOVIĆ Institute Gosa, Belgrade, Serbia

A3

O abordare a problemei locaţiilor terminalelor logistice în Novi Sad

AN APPROACH TO CITY LOGISTICS TERMINAL LOCATION PROBLEM IN NOVI SAD

Marko VELICKOVIC, Djurdjica STOJANOVIC, Valentina BASARIC Facultatea de Ştiinţe Tehnice, Universitatea din Novi Sad, Serbia

A4

Aproximarea funcţională pentru histereza muşchilor fluizi

Function Approximation for the Hysteresis of Fluidic Muscles

József SÁROSI – Institutul Tehnic, Facultatea de Inginerie, Universitatea din Szeged, Ungaria

A5

Dezvoltarea şi investigarea unui sistem de echilibrare folosind muşchi fluizi

Development and Investigation of a Balancing System Using Fluidic Muscles

József SÁROSI, Zénó SZABÓ – Institutul Tehnic, Facultatea de Inginerie, Universitatea din Szeged, Ungaria

A6

Posibilităţi de utilizare a mediului de programare Agilent VEE Pro la realizarea încercării de determinare a presiunii de explozie specifică aparaturii cu tip de protecţie capsulare antideflagrantă "d"

Possibilities to Use the Agilent VEE Pro Programming Environment in Order to Perform the Test for Determination of Explosion Pressure Specific for Apparatus with the Type of Protection Flameproof Enclosure "d"

Lucian MOLDOVAN, Martin FRIEDMANN, Mihai MAGYARI INCD INSEMEX Petroşani

A7

Necesitatea implementării sistemelor moderne de protecţie în Sistemul Energetic Naţional

The Necessity of Implementing Modern Protection Systems Into the National Energetic System

Vlad PĂSCULESCU, Marius ŞUVAR, Dragoş PĂSCULESCU INCD INSEMEX Petroşani

A8

Dezvoltarea metodelor de determinare a parametrilor de securitate ai benzilor transportoare folosite în atmosfere potenţial explozive

Development of Methods for Determining the Safety Parameters of Conveyor Belts Used in Potentially Explosive Atmospheres

Florin PĂUN, Leonard LUPU, Adrian JURCA, Niculina VĂTAVU, Emilian GHICIOI, Mihaela PĂRĂIAN INCD INSEMEX Petroşani

A9

Amplasarea judicioasă a ventilatoarelor pe coloana de aeraj în cadrul aducţiunii front Castel Amonte utilizând nomogramele pentru dimensionare în sistem Q-L

Judicious Placement of Fans Along the Ventilation Column at the Front Castel Amonte Feeding Pipe Using Diagrams in the Q-L System Sizing

Florin RĂDOI, Constantin LUPU, Doru CIOCLEA, Ion GHERGHE, Corneliu BOANTĂ INCD INSEMEX Petroşani

A10

Metodă modernă pentru optimizarea reţelelor de aeraj

Modern Method for Optimization of the Ventilation Networks

Marius ŞUVAR, Vlad PĂSCULESCU, Doru CIOCLEA, Ion GHERGHE INCD INSEMEX Petroşani, Hunedoara

A11

Investigarea acustică a fenomenelor electrice

Electrical Phenomena Acoustic Investigation

Constantin BARBULESCU, Nicolae HERISANU, Vasile BACRIA Universitatea Politehnica Timisoara

A12

Analiza matematică a unui sistem neconvenţional de transmisie a puterii

Elementary Mathematical Analysis of an Unconventional Power Transmission System

Liviu BĂRNUŢIU Takata-Petri RO, Zona Industriala Vest Arad, Ioan POP Universitatea Tehnică Cluj, Catedra de Maşini unelte şi Roboţi Industriali

A13

Propunere de variantă constructivă pentru un sistem neconvenţional de transmisie a puterii

Alternative Construction Proposal for an Unconventional Power Transmission System

Liviu BĂRNUŢIU Takata-Petri RO, Zona Industriala Vest Arad, Ioan POP Universitatea Tehnică Cluj, Catedra de Maşini unelte şi Roboţi Industriali

A14

Efectul tratamentelor de suprafata Duplex asupra uzurii pieselor

The Benefit of Duplex Surface Treatments on the Mechanical Parts Wear

Ramona Monica DOBRA, Ion MITELEA Universitatea “Politehnica” Timişoara, Facultatea de Mecanică

A15

Studiu privind obţinerea plăcuţelor etalon pentru transmiterea scărilor de duritate Brinell HBW

Studies Regarding the Acquirement of Hardness Standard Blocks for Transmitting the Brinell 10/3000 HBW Hardness Scales

Iuliana DUMA ISIM Timişoara, Sebastian Titus DUMA, Cosmin LOCOVEI Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică

A16

Probleme de incompatibilitate la realizarea îmbinărilor sudate Ti-6Al-4V+X10CrNiTi18-10

Incompatibility Problems in Obtaining Ti-6Al-4V + X10CrNiTi18-10 Welds

Cosmin GROZA, Ion MITELEA Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică

A17

Cercetări asupra planelor critice şi a tensiunilor în materiale supuse

la încercări ciclice de tracţiune cu torsiune

Research on Critical Plane Positions and Stresses in Materials Subjected to Cyclic Tension-Torsion Loading

Lorand KUN, Ion DUMITRU Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică

A18

Obţinerea aliajelor de lipire din familia Sn-Cu-Ni-P sub formă de benzi prin metoda melt spinning

Obtaining Solder Alloys From the Family Sn-Cu-Ni-P form of Ribbon Method Melt Spinning

Georgiana MELCIOIU, Viorel Aurel ŞERBAN, Cosmin CODREAN, Dragoş BUZDUGAN, Cornea Florin MARIAN Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică

A19

Îmbinarea aliajelor de aluminiu cu oţel galvanizat prin procedeul CMT

Joining Aluminum Alloy with Galvanized Steel by CMT Process

Radu Alexandru ROŞU, Doru Romulus PASCU, Sorin DRĂGOI Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale, ISIM Timişoara

A20

Evaluarea fiabilităţii în sistemele electroenergetice

Power Systems Reliability Evaluation

Felicia Ionela COROIU, Flaviu FRIGURĂUniversitatea Politehnica Timişoara

A21

Aplicarea raţionamentului inductiv, deductiv şi combinat în introducerea noţiunii de fracţie

Application of Inductive Reasoning, Deductive and Combined Introduction of the Concept of Fraction

Dora Ştefania DANCIU, Felicia DRAGU Scoala Comanda, Strehaia, jud. Mehedinţi

Discuţii - Discussions

18.30

Cocteil - Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri 11.11.2011 Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

Jud. Caraş Severin

Friday

Ora: 10.00-14.00

Workshop:

Tradiţii industriale şi universitate reşiţene
Industrial and Universitary Traditions in Resita
 

Moderator:

Prof. dr. ing. Doina Frunzăverde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

Joi 11.11.2010 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultateade Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Secţiunea B – Chimie, Ecologie şi Protecţia mediului

Section B – Chemistry, Ecology and Environment

Amfiteatrul A 223

Amphitheater A 223

Ora: 14.30-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr. ing. Francisc PÉTER Universitatea Politehnica

Timişoara

Dr. ing. Cecilia SAVII – Institutul de Chimie Timişoara al Academiei

Române

B1

Sinteza asimetrică a unor lignani 1,4-benzodioxanici, cu activitate antioxidantă

Toward the asymmetric synthesis of 1,4-benzodioxane-type lignanes of antioxidant activity

Renáta FERENCZI, Tibor KURTÁN Universitatea din Debreţin, Departamentul de Chimie Organică, Ungaria; Alina D. ZAMFIR – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, România; Francisc PÉTER – Universitatea Politehnica Timişoara, România; Sándor ANTUS Universitatea din Debreţin, Departamentul de Chimie Organică, Ungaria

B2

Sinteza şi studiul CD a unor derivaţi de tip izocroman cu potenţială activitate dopaminergică

Synthesis and CD study of isochroman derivatives of potential dopaminerg activity

Gábor KERTI, Viktória SZEREGNYI, Vivien DEÁK Universitatea din Debreţin, Departamentul de Chimie Organică, Ungaria; Sándor SÓLYOM IVAX Institutul de Cercetări în Domeniul Medicamentelor Budapesta, Ungaria; Alina D. ZAMFIR Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, România; Francisc PÉTER Universitatea Politehnica Timişoara, România; Tibor KURTÁN, Sándor ANTUS Universitatea din Debreţin, Departamentul de Chimie Organică, Ungaria

B3

Determinarea stereochimiei produşilor naturali prin ECD

Determination of stereochemistry of natural products by ECD

Attila MÁNDI University of Debrecen, Department of Organic Chemistry, Debrecen, Hungary; Yue-Wei GUO State Key Laboratory of Drug Research, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, P. R. China; Wen ZHANG Research Center for Marine Drugs, School of Pharmacy, Second Military Medical University, Shanghai, P. R. China; Sándor ANTUS University of Debrecen, Department of Organic Chemistry, Debrecen, Hungary; Alina D. ZAMFIR ”Aurel Vlaicu” University of Arad, Romania; Francisc PÉTER University Politehnica of Timişoara; Tibor KURTÁN University of Debrecen, Department of Organic Chemistry, Debrecen, Hungary

B4

Sinteza unor monomeri derivaţi de la carbohidraţi

Synthesis of some monomers derived from carbohydrates

Mihaela-Sorina ANGHELESCU Universitatea “Politehnica” Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Timişoara, Romania; Ana-Maria PANĂ Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Iaşi, Romania; Liliana-Marinela ŞTEFAN, Geza BANDUR, Lucian-Mircea RUSNAC Universitatea “Politehnica” Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Timişoara, Romania

B5

Analiza cantitativă a acidului galic prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă din speciile de Apium graveolens, Equisetum arvensel şi Petroselinum crispum

Quantitative analysis of gallic acid from Apium graveolens, Equisetum arvense and Petroselinum crispum species using high performance liquid chromatography

Dumitru CONDRAT Universitatea Aurel Vlaicu Arad; Florin CRIŞAN Oficiul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Laboratorul pentru Controlul Calităţii Pesticidelor Arad; Florian HARJA Universitatea Aurel Vlaicu Arad

B6

Proprietăţile spectrale şi termice ale unei combinaţii complexe a zincului cu o bază Schiff care conţine punte piperazinică

Spectral and thermal properties of Zn (II) Schiff base complex containing piperazine bridge

Carmen CRETU, Carmen BUCOVICEAN, Ildiko BUTA, Ioana COSTINAS, Livia AVRAM, Viorel SASCA Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, Romania

B7

Studiu cantitativ structură-activitate biologică pentru inhibitori ATP competitivi ai GSK3 (Glicogen sintetaz kinaza 3)

Quantitative Structure -Activity Relationship study of ATP-competitive inhibitors of GSK-3 (Glycogen Sinthase Kinase-3)

Luminita CRISAN, Liliana PACUREANU, Sorin AVRAM, Alina BORA Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, Romania; Ludovic KURUNCZI Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie, Romania

B8

Optimizarea sintezei enzimatice a esterilor aromatici ai alcoolilor de zaharuri

Optimization of enzyme – catalyzed synthesis of aromatic esters of sugar alcohols

Ramona CROITORU Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului Timişoara, România; Firuţa FIŢIGĂU Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată, Timişoara, România; Cristina PAUL Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Timişoara, România; Ben Van den BROEK, Guus FRISSEN, Carmen BOERIU – Wageningen UR, Food & Biobased Research, Wageningen, Olanda; Francisc PETER Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Timişoara, România

B9

Documentare asupra sistemelor de evaluare a personalului de intervenţie şi salvare în medii toxice / explozive / inflamabile

Research on the systems used to evaluate the personnel operating in toxic / explosive / flammable atmospheres

Cosmin ILIE, Artur George GĂMAN, Daniel PUPĂZAN – INCD INSEMEX Petroşani, România

B10

Studiul preliminar MLR pentru o serie de fosforamidaţi folosind descriptorii DRAGON

Preliminary MLR study of phosphoramidate derivatives based on DRAGON descriptor

Mihaela PETRIC, Luminita CRISAN, Andreea MICLE, Manuela CRISAN, Bianca MARANESCU Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, Romania; Gheorghe ILIA Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, Romania; Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Timisoara, Romania

B11

Estimarea degradării argininei în timpul fermentației malolactice a vinurilor

Estimation of arginine degradation during malolactic fermentation of wine

Ionel POPESCU-MITROI Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului; Felicia STOICA Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură

B12

Determinarea energiei minime de aprindere a unui amestec combustibil-oxidant prin iniţiere cu scântei electrice

Minimum ignition energy for a fuel-air gaseous mixture initiated by electrical spark

Maria PRODAN, Andrei SZOLLOŞI MOŢA, Irina NĂLBOC, Adrian JURCA, Leonard LUPU INCD INSEMEX Petroşani

B13

Xerogeluri de silice sintetizate cu tetrafluoroborat de butil-4-metilpiridina si entrapare de cis-diamindicloridoplatina (ii)

Silica xerogels synthesized with ionic butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate and cis-diamminedichloridoplatinum(ii) entrapment

Ana-Maria PUTZ, Ioana COSTINAS, Cătălin IANĂŞI, Livia AVRAM, Dan Cristian DANIELESCU, Cecilia SAVII, Otilia COSTIŞOR Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române, România

B14

Studiu QSAR pentru ecotoxicitatea ionilor metalici divalenţi

QSAR Study on Divalent Metal Ions’ Ecotoxicity

Zoltan SAITOS, Marius LAZEA*, Adrian CHIRIAC – Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Romania

B15

Aspecte privind estimarea incertitudinii de măsurare pentru determinarea conţinutului de sulfaţi din ape uzate prin metoda spectrofotometrică moleculară

Aspects concerning the estimation of uncertainty of measurement issues for determination of sulphate in waste waters through spectrophotometric method

Lorand TOTH, Gheorghe GHETIE, Marius KOVACS, Marius MORAR – INCD INSEMEX Petroşani

B16

Metode neconvenţionale de pretratare şi hidroliza enzimatică a materiilor prime lignocelulozice în vederea producerii bioetanolului

Non-conventional pretreatment and hydrolysis of cellulosic raw materials for bioethanol production

Mihaela UNGUREAN, Firuţa FIŢIGĂU, Cristina PAUL, Francisc PÉTER Universitatea “Politehnica” Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

B17

Biocatalizatori imobilizaţi pentru rezoluţia optică a alcoolilor secundari

Solid-phase immobilized biocatalysts for optical resolution of secondary alcohols

Anca URSOIU, Cristina PAUL, Claudiu MARCU Universitatea “Politehnica” Timişoara, România; Tibor KURTÁN Universitatea din Debrecen, Departamentul de Chimie Organică, Debrecen, Ungaria; Alina ZAMFIR Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad, Romania; Francisc PÉTER Universitatea “Politehnica” Timişoara, România

B18

Utilizarea Sistemelor Informatice Geografice in vederea monitorizării zonelor afectate de exploatările miniere pentru dezvoltarea durabila a acestora

Using Geographic Information Systems to monitor the areas affected by mining exploitation in order to a sustainable development of these areas

Mihai HERBEI Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Agricultură; Roxana ULAR Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine

B19

Importanţa stabilirii exacte a datei culesului strugurilor pentru vinuri roşii în centrul viticol Miniş

The importance of vintage date accuracy for red wines in Minis –growing center

Raul TETULEA, Teodor PODRUMAR – S.C.D.V.V MINIŞ, Comuna GHIOROC

Discuţii - Discussions

18.30

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri 11.11.2011 Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

Jud. Caraş Severin

Friday

Ora: 10.00-14.00

Workshop:

Tradiţii industriale şi universitate reşiţene
Industrial and Universitary Traditions in Resita 
 

Moderator:

Prof. dr. ing. Doina Frunzăverde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

Joi 10.11.2011 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Secţiunea C – Sănătate

Section C – Health

Sala C 220

Room C 220

Ora: 16.00 - 17.00

Moderatori – Chairmen:

Conf. dr. Meda NEGRUŢIUUniversitatea de Medicină şi Farmacie

“Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de

Medicină Dentară

Prof. dr. Ioan ŢIBRU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului Timişoara

C1

Evaluarea riscurilor profesionale şi elaborarea planului de prevenire şi protecţie la E. M. Livezeni

Evaluating Occupational Risks and Developing a Prevention and Protection Plan at Livezeni Mine

Adrian MATEI, Marius MORAR INCD INSEMEX Petroşani

C2

Stresul şi accidentele de muncă, o analiză psihosociologică

Stress and Accidents at Work, a Psycho-Sociological Analysis

Ciprian VREME, Sorin SIMION, Daniel PUPĂZAN, Marius KOVACS INCD INSEMEX Petrosani

C3

Postura ergonomică în tehnica dentară

Ergonomic Posture in Dental Technology

Adrian BOLOŞ, Cristina BORŢUN, Mirella ANGHEL, Otilia BOLOŞ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara

C4

Ajustarea expunerii fotografiilor intraorale cand se folosesc oglinzile dentare de rhodium

Exposure Adjustments in Intraoral Photography Using Rhodium Dental Mirrors

Dan Ioan LAZAR Oradea; Cristina Maria BORŢUN Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara

C5

Răşinile acrilice, alergeni ?

The acrylic resins, allergens?

Laura-Cristina RUSU, Lavinia ARDELEAN Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş“ Timişoara; Gheza BANDUR Universitatea Politehnica Timişoara; Cristina Maria BORŢUN, Angela-Codruţa PODARIU Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş“

C6

Testarea sensibilităţii la antibiotice a tulpinilor apec izolate de la puii de carne dintr-o fermă din vestul ţării

Antibiotic Susceptibility Testing Stem Apec Isolated from Broilers From a Farm in Western Country

Ioana GROZA, Ionica FODOR, N. CATANA Faculty of Veterinary Medicine Timişoara

Discuţii - Discussions

18.30

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri 11.10.2011 Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

Jud. Caraş Severin

Friday

Ora: 10.00-14.00

Workshop:

Tradiţii industriale şi universitate reşiţene
Industrial and Universitary Traditions in Resita

Moderator:

Prof. dr. ing. Doina Frunzăverde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

Joi 10.11.2011 Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Secţiunea D – Ştiinţe Socio-Umane

Section D – Social-Human Sciences

Sala C 220

Room C 220

Ora: 17.00-18.30

Moderatori – Chairmen:

Ş.l. dr. Dana PERCEC Universitatea de Vest Timişoara

Ş.l. dr. Marion COHEN Universitatea Politehnica Timişoara

D1

Universul fetelor în romanele lui Charles Dickens, Emily Brontë şi Charlotte Brontë

Girls’ Universe in Charles Dickens, Emily Brontë and Charlotte Brontë’s Novels

Manuela COSMA Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D2

Heteroglosie şi lipsă de autenticitate în The Woman Warrior de Maxine Hong Kingston

Heteroglossia and Layers of Inauthenticity in Maxine Hong Kingston’s The Woman Warrior

Roxana GHIŢĂ, Isabela Veronica DĂMOC Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D3

Limbaj şi manipulare în opera lui George Orwell

Language and Manipulation in George Orwell’s Novels

Alexandra-Florina JIC Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D4

Modul şi stilul de viaţă în secolul 21 – O analiză contrastivă asupra societăţilor reprezentate de Marea Britanie şi Rusia

People`s Way of Living and Lifestyles in the 21st Century - A Constrastive Perspective on British and Russian Societies

Laura-Flavia MANEA Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D5

Probleme privind predarea şi învăţarea structurilor lexicale engleze

Problems in the Teaching and the Acquisition of English Lexical Structures

Valentina Carina MUREŞAN Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D6

Regina Victoria si ideologia caminului ideal in literatura engleza din secolul al XIX-lea

Queen Victoria and the Ideology of the Idyllic Home in 19th Century British Literature

Dana PERCEC Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D7

Recartografieri culturale ale lumii: Anul Potopului, de Margaret Atwood şi După Potop, de Shane Joseph

Cultural Remappings Of The World: Margaret Atwood’s The Year Of The Flood And Shane Joseph’s After The Flood

Andreea ŞERBAN Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

D8

Probleme de echivalenţă terminologică în traducerea juridică

Problems of Terminological Equivalence in the Translation of Legal Texts

Andreea VERTEŞ-OLTEANU Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Discuţii - Discussions

18.30

Cocteil – Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221

Vineri 10.11.2011 Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

Jud. Caraş Severin

Friday

Ora: 10.00-16.00

Workshop:

Tradiţii industriale şi universitate reşiţene
Industrial and Universitary Traditions in Resita

Moderator:

Prof. dr. ing. Doina Frunzăverde Rector Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa

SPONSORII SIMPOZIONULUI

SPONSORS OF THE SYMPOSIUM

  • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
  • Universitatea Politehnica Timişoara
  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara
  • Institutul de Chimie al Academiei Române Timişoara
  • Universitatea de Vest Timişoara
  • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
  • Cabinet dentar „Perla de smalţ” SRL
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş

INFORMAŢII GENERALE

Locul şi data

Al XIII-lea Simpozion Internaţional „TINERII ŞI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ“ are loc în perioada 10-11 noiembrie 2011 la Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2.

Limba oficială

Limbile oficiale sunt Engleza şi Româna (volumele Simpozionului şi slide-urile în Engleză).

Prezentarea lucrărilor

Prezentarea lucrărilor se realizează cu videoproiectoarele şi calculatoarele existente în sălile rezervate pentru dezbateri. Autorii sunt rugaţi să aducă prezentarea pe stic sau CD.

Pentru prezentare sunt alocate 10 minute, iar pentru discuţii 5 minute.

Time allocated for presentation 10 minutes and 5 minutes for discussions.

Cockteil

Cockteil la Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 221


ROMÂNIA, 300222 Timişoara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30

Telefon: 0040 256 499149, 491828

Telefon / Fax: 0040 256 499149

 
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: