Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2017

 

ACM-V

Asocia?ia pentru Cercetare Multidisciplinar?

din Zona Vest a României

 

Association for Multidisciplinary Research

of the West Zone of Romania

 

 

logo UPT

 

ADEVARATA EFIGIE 2009

 

Universitatea Politehnica Timi?oara

Politehnica University Timi?oara

 

 

 

 

 

 

 

Academia Oamenilor de ?tiin?? din România

Academy of Romanian Scientists

 

 

 

 

 

 

PROGRAM
Al XIX-lea Simpozion

„TINERII ?I CERCETAREA MULTIDISCIPLINAR?“

 

The XIXth Symposium

 

“YOUNG PEOPLE AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH”

 

 

16 – 17 Noiembrie 2017

16 – 17 November 2017

Timi?oara, România

 

 

 

 

 

 

COMITETUL ?TIIN?IFIC

 

Prof. dr. ing. Petru ANDEA

Universitatea Politehnica Timi?oara, Academia Oamenilor de ?tiin?? din România – România

 

Prof. dr. Cristina BOR?UN

Universitatea de Medicin? ?i Farmacie “Victor Babe?” Timi?oara România

 

Prof. dr. Istvan BIRO

Universitatea din Szeged – Ungaria

 

Prof. dr. M?dalin BUNOIU

Universitatea de Vest Timi?oara – România

 

Prof. dr. ing. Gallia BUTNARIU

Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timi?oara – România

 

Dr. Nicolae FARBA?

Asociatia pentru Cercetare Multidisciplinara din Zona de  Vest a Romaniei Timi?oara , Asociatia Tehimpuls- România

 

Prof. dr. ing. Viorel CÂMPIAN

Universitatea “Eftimie Murgu” Re?i?a – România

 

Prof. dr. ing. Iosif GRUNEANTU

Universitatea din Petro?ani – România

 

Prof. dr. Ramona LILE

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – România

 

Dr. ing. Constantin LUPU

INSEMEX Petro?ani – România

 

Prof. dr. ing. Ion MITELEA

Universitatea Politehnica Timi?oara – România

 

Prof. dr. ing. Sorin MU?UROI

Universitatea Politehnica Timi?oara – România

 

Prof. dr. Meda NEGRU?IU

Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara – România

 

Conf. dr. Dana PERCEC

Universitatea de Vest Timi?oara – România

 

Prof. dr. ing. Francisc PETER

Universitatea Politehnica Timi?oara – România

 

Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU

Academia Oamenilor de ?tiin?? din România – România

 

Prof. dr. Laszlo TOTH

Universitatea din Debrecen – Ungaria

 

Prof. dr. Ioan ?IBRU

Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timi?oara România

 

 

Al XIX-lea Simpozion

„Tinerii ?i Cercetarea Multidisciplinar?”

 

16 – 17 Noiembrie 2017

Timi?oara, România

 

Programul General al Simpozionului

 

 

 

Joi, 16 Noiembrie 2017

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i
Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

9:30 – 10:00           Înregistrarea participan?ilor

10:00 – 10:15           Deschiderea Simpozionului Sala C 219

UPT, Bd. Vasile Pârvan, nr. 2

10:15 – 12:15           Sesiune Plenar?

12:15 – 12:45           Lansare de carte

 

12:45 – 14:45           Pauz?

 

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i
Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

16:00 – 18:00           Sec?iunea A –  ?tiin?e tehnice – Sala C 002

 

15:00 – 16:00           Sec?iunea B –  Chimie Sala C002

 

16:00 – 18:00           Sec?iunea C –  ?tiin?e Socio-Umane I – Sala C 219

 

16:00 – 18:00           Sec?iunea C –  ?tiin?e Socio-Umane II – Sala C 223

 

 

 

18:00              Cocteil - Universitatea Politehnica Timi?oara,      Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2,         Sala C 220

Vineri, 17 Noiembrie 2017

Universitatea Politehnica Timi?oara

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 219

11:00 – 13:30

1. Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva înv???mântului superior tehnic din Timi?oara"

Moderatori: Prof.dr.ing. Petru Andea (Presedinte Filiala A.O.S.); Prof.dr.ing. Sorin Musuroi (Decan Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica); Prof.dr.ing. Doru Vatau (Prodecan, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica);Prof.dr.ing. Nicolae Muntean (Director Editura POLITEHNICA, Director Centru de Cercetare).

2. Vizitarea unor laboratoare din Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

The XIXth SYMPOSIUM

“Young People and Multidisciplinary Research”

 

November, 16 17, 2017

Timi?oara, Romania

 

General Symposium Program

 

Thursday, the 16th of November 2017

Politehnica University Timi?oara, Faculty Electrotechnics and

Electroenergetics, 2 Vasile Pârvan Blvd.

 

9:30 – 10:00           Registration

10:00 – 10:15          Symposium Opening Sala C 219, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 2

10:15 – 12:15 Plenary Session

 

12:15 – 12:45 Book launch

12:45 – 14:45           Break

 

Paper presentation by sections

Politehnica University Timi?oara, Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics,

2 Vasile Pârvan Blvd.

16:00 – 18:00           Section A – Technical Sciences Room C 002

15:00 – 16:00           Section B – Chemistry – Room C 002

 

16:00 – 18:00           Section C – Social-Human Sciences I – Room C 219

 

16:00 – 18:00           Section C – Social-Human Sciences II – Room C 223

 

18:00                          Cocktail - Politehnica University Timi?oara

Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, 2 Vasile Pârvan Blvd.

Room C 220

 

Friday, the 17th of November 2017

Universitatea Politehnica Timi?oara

2 Vasile Pârvan Blvd. Timi?oara, Room C 219

 

11:00-13:30

1. Workshop - "Multidisciplinary approach of the efficient energy conversion problem from the higher technical education perspective in Timisoara"

Chairmen: .Prof. dr. ing. Petru Andea. (president of the AOS Branch), Prof. dr.ing. Sorin Mu?uroi (Dean of the Electrotechnics and Electroenergetics Faculty) .Prof. dr.ing.Doru V?t?u.(Vice-dean . of the Electrotechnics and Electroenergetics Faculty..), Prof. dr.ing. Nicolae Muntean (Director of POLITEHNICA Publishing House)

 

2. Visit of some University Politehnica Timisoara laboratories.

 

 

 

 

 

 Programul detaliat al Simpozionului

 

Detailed Program of the Symposium

 

 

Joi                  16.11.2017                                        Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

Sala C 219

Blvd. Vasile Pârvan, nr. 2

 

 

10:00-10:15

Deschiderea Simpozionului

 

Symposium Opening

 

 

10:15-12:30

Sesiune Plenar? – Plenary Session

Invited Lectures

 

 

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

 

Conf. dr. ing. Flaviu FRIGUR? – Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

 

 

P1

Despre elite

About Elites

Petru Andea - Academia Oamenilor de ?tiin?? din România, – Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

P2

Cercetare ?i Inovare

Research and Innovation

Nicolae Farba? – ACM-V Asocia?ia pentru Cercetare Multidisciplinar? din Zona de Vest a României, Centrul Regional de Inovare ?i Transfer Tehnologic TEHIMPULS Timi?oara

 

 

P3

Idei ce pot fi imprumutate de la MIT

Ideas that can be borrowed from MIT

Mircea Popoviciu - Academia Oamenilor de ?tiin?? din România

 

 

P4

Laserii si aplicatiile lor

Lasers and their applications

Nicolae Avram - Facultatea de Fizica, Universitatea de Vest Timisoara, Academia Oamenilor de ?tiin?a din România

 

 

P5

Aplica?ii de MicroCT în medicina dentar?

Application of MicroCT in Dentistry

Cosmin Sinescu Adrian M?nescu, Meda Lavinia Negru?iu- Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Victor Babe?” Timi?oara

 

 

 

Lansare de carte

 

„Dou? defini?ii ale iubirii” poeme autor: Cristian B?leanu

Prezint?: Dana Percec, Manolita Dragomir Filimonescu, Nicolae Morar

 

 

Prezentarea lucr?rilor pe sec?iuni

Papers presentation by sections

 

 

 

 

Joi                  16.11.2017                                        Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday                                                     Facultatea de Electrotehnic? ?i   Electoenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

 

 

Sec?iunea A – ?tiin?e Tehnice

 

Section A – Technical Sciences

 

 

 

Sala C 002

Room C 002

 

Ora: 16:00-18:00

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. ing. Mircea Popoviciu - Academia Oamenilor de ?tiin?? din România

 

Dr. ing. Victor VERBI?CHI ISIM Timi?oara

 

 

 

 

 

 

 

A1

Influen?a temperaturii ambiante în selectarea echipamentelor electrice destinate utiliz?rii în atmosfere poten?ial explosive

The Influence 0f Ambient Temperature in Selecting Electrical Equipment Intended to Be Used in Potentially Explosive Atmospheres

D?nu? Grecea, Constantin Sorin Burian, Marius Darie, Tiberiu Atila Csaszar, Iosif Lucian Moldovan, Cosmin Ioan Colda, Adriana Andri?, Daniela Botar - - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

A2

Studiul interac?iunii dintre curen?ii de aer atmosferici ?i cl?diri într-un mediu urban

Study of Interaction Between Atmospheric Currents and Obstacles Specific to an Urban Environment

Zoltan Vass, Gheorghe-Daniel Florea, Nicolae Ioan Vlasin, Ligia Tuhu? -

- National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

A3

Regimului emana?iilor de gaze a salinei ocnele mari

Reclasification of Ocnele Mari Salt Mine By State of Gas Emission

Adrian Matei, R?zvan Dr?goescu - - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

A4

 

Utilizarea biorezonan?ei pentru reducerea stresului la personalul de interven?ie ?i salvare

Use of Bioresonance as Stress Relief Therapy for Intervention and Rescue Personnel

Izabella Kovacs, Andrei-Lucian GIREAD?, Alin Irimia, Vlad L?utaru - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petro?ani

 

 

 

A5

Sistem automatizat de transmitere la distan??ä a indexului unui apometru

Remote System for Water Gauge Index Transmission

Cornelia Victoria Anghel Drug?rin, Mihaela-Dorica Stroia - Universitatea Eftimie Murgu din Resita

 

 

A6

Un algoritm original utilizat pentru dimensionarea varistoarelor pe baz? de ZnO

An Original Algorithm Applied for the Dimensionnement of ZnO Based Varistors

Emil Cazacu - Universitatea POLITEHNICA Bucure?ti, Facultatea de Inginerie Electric?, Mihaela FRIGUR?-ILIASA, Flaviu Mihai FRIGUR?-ILIASA – Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

 

 

A7

O nou? tehnologie de fabrica?ie a varistoarelor de joas? tensiune

Low Voltage Varisor Manufacturing Technology

Emil Cazacu - - Universitatea POLITEHNICA Bucure?ti, Facultatea de Inginerie Electric?, Mihaela FRIGUR?-ILIASA, Flaviu Mihai FRIGUR?-ILIASA – Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

 

 

A8

Tehnici de reducere a erorilor func?iilor de interpolare

Error Reducing Techniques Applied in Case of Interpolation Functions

Bogdan Lauren?iu Filip, Nicolae Tarfulea, Doru V?t?u - Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

 

 

A9

O nou? metod? de determinare a coeficien?ilor de interpolare utiliza?i pentru DSP

A New Method for Calculating the Coefficients of DSP Interpolation Functions

Adrian P?un, C?lin Mihai Vinga, Doru V?t?u - Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

 

 

A10

Metode de testare a func?ion?rii echipamentelor de înalt? tensiune

Tesing Methods for High Voltage Equipment Maintenance

R?zvan Claudiu Petrenci , Alexandra Popescu, Doru V?t?u - - Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

 

 

A11

Aspecte privind fiabilitatea sistemelor electroenergetice

Main Issues of Power Systems Reliability

Alexandra Popescu, R?zvan Claudiu Petrenci, Doru V?t?u - Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

 

 

A12

Determinarea experimental? a concentra?iei optime de Sb2O3 în varistoarele pe baz? de oxizi metalici

Experimental Determination of the Optimal Sb2O3 Concentration in a Metal Oxide Varistor

Nicolae ?arfulea, Bogdan Lauren?iu Filip,Doru V?t?u - Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

 

 

A13

Determinarea experimental? a concentra?iei optime de MnO2 în varistoarele pe baz? de oxizi metalici

Experimental Determination of the Optimal MnO2 Concentration Inside a Metal Oxide Varistor

C?lin Mihai Vinga, Adrian P?un, Doru V?t?u - Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

 

 

A14

Fiabilitatea energiei regenrabile: energia geotermeal?

Reliability of Renewable Energy: Geothermal

Alicia Caamańo Jáudenes - Escuela de Ingeniería de Minas y Energía,

Universidad de Vigo

 

 

 

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

Vineri, 17 Noiembrie 2017

 

 

Universitatea Politehnica Timi?oara

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

11:00-13:30

Sala 219

Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva înv???mântului superior tehnic din Timi?oara"

Moderatori: Prof.dr.ing. Petru Andea (Presedinte Filiala A.O.S.); Prof.dr.ing. Sorin Musuroi (Decan Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica); Prof.dr.ing. Doru Vatau (Prodecan, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica);Prof.dr.ing. Nicolae Muntean (Director Editura POLITEHNICA, Director Centru de Cercetare).

Vizitarea unor laboratoare din Universitatea Politehnica Timi?oara

 Joi                  16.11.2017                                        Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday                                                      Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

Sec?iunea B – Chimie

Section B – Chemistry

 

 

 

Sala C002

Room C002

 

Ora: 15:00-16:00

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

 

 

?. l. dr. ing. Ionel  POPESCU - Universitatea Aurel Vlaicu Arad

 

?.l. dr .ing Gabriel Bujanc? - Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I” Timi?oara

 

 

B1

Valoarea alimentara a legumelor si fructelor

Food Value of Vegetables and Fruits

Adriana Tudor, GABRIEL BUJANC? - Liceul Alimentar Timi?oara, Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I” Timi?oara

 

 

B2

Resveratrol

Resveratrolul

Nicoleta Barbu ?igri?, Gabriel Bujanc? Liceul “Aurel Vlaicu” Lugoj, Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I” Timi?oara

 

 

B3

Umiditatea ?i cinetica de uscare prin metoda l?mpii cu halogen pentru unele produse alimentare pe baz? de cereale tip paste.

Humidity and kinetics of drying by the halogen lamp method for some paste-based cereal foods.

C?t?lin Boc?an, Florinela Ana -Maria Beuc?, Anca Georgiana Nistor, Darius Nichita, FlorianTasits, Cristian Cri?an, Lucian Radu - Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I” Timi?oara

 

 

B4

Evaluarea activit??ii antioxidante a extractelor de spanac utilizând metoda DPPH.

Evaluating the antioxidant activity of spinach extracts using the DPPH method.

Cristian Cri?an, Maria Andreea Mure?an, Rodica Gabriela Dumitrelea, C?t?lin Boc?an, Darius Nichita, Florian Tasits, Lucian Radu - Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I” Timi?oara

 

 

 

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

 

 

 

 

Vineri, 17 Noiembrie 2017

Universitatea Politehnica Timi?oara

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

11:00-13:30

Sala 219

Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva înv???mântului superior tehnic din Timi?oara"

Moderatori: Prof.dr.ing. Petru Andea (Presedinte Filiala A.O.S.); Prof.dr.ing. Sorin Musuroi (Decan Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica); Prof.dr.ing. Doru Vatau (Prodecan, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica);Prof.dr.ing. Nicolae Muntean (Director Editura POLITEHNICA, Director Centru de Cercetare).

Vizitarea unor laboratoare din Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

 

 

 

Joi                  16.11.2017                                          Universitatea Politehnica Timi?oara

Thursday                                                      Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timi?oara

 

 

 

 

 

Sec?iunea C – ?tiin?e Socio-Umane I

 

Section C – Social-Human Sciences I

 

 

 

Sala C 219

 

Room C 219

 

Ora: 16:00 – 18:00

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Conf. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest Timi?oara

 

Asist. dr. Roxana Ghi??– Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

 

C1

Filosofia c?r?ii "Dou? defini?ii ale iubirii"

PHILOSOPHY OF THE BOOK "TWO DEFINITIONS OF LOVE"

Cristian-Ilie B?leanu - Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C2

No?iunea de adev?r într-o societate postmodern?, cu referire special? la adev?rul biblic

The Notion of Truth in a Postmodern Society, with Special Reference to Biblical Truth

Alexandru Neagoe, Marina Alexandra Tudoran - Universitatea de Vest dinTimi?oara, Facultatea de Sociologie ?i Psihologie

 

 

C3

Noi metode de predare a vocabularului utilizate de profesorii de limba englez? din Irak

New Methods for Teaching Vocabulary Employed by Iraqi Teachers of English

AL AMERI Mustafa – Irak, Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C4

Predarea competen?elor lingvistice prin intermediul textelor literare la ora de limba englez?. Un studiu de caz într-un context cultural ?i educa?ional specific

Teaching Language Skills Through Literary Texts in Efl Classes. A Case Study in a Particular Cultural and Educational Context

Alazeer Azad – Irak,Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C5

Conceptul de utilitarism în romanul lui Charles Dickens VREMURI GRELE

The Concept of Utilitarianism in CHARLES DICKENS’ HARD TIMES

Alhalboosi Mohammed Hamad – Irak, Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C6

Re-constructia unui mit: Al-Andalus in discursuri contemporane

Re-Readings of a Myth: Al-Andalus in Contemporary Discourses

Al-Jayikh Ali Kareem - Irak, Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C7

Dificult??ile pred?rii limbii engleze elevilor irakieni

The Difficulties Facing Iraqi Students and Teachers of English

Al Jomaely Raad – Irak,Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C8

Conceptul de tragedie modern? la Arthur Miller

ARTHUR MILLER'S New Concept of Modern Tragedy

AL Nawashi Bassim – Irak,Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C9

Un contur al crizei identitatii in Postmodernism

An Outline of the Crisis of Identity in Postmodernism

Barbosu Corina - Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C10

Limbaj fragmentar ca o consecin?? a primului r?zboi mondial

Fragmented Language in the Aftermath of World War 1

Bucsai Claudia – Florina - Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

 

 

 

 

 

Sec?iunea C – ?tiin?e Socio-Umane II

 

Section C – Social-Human Sciences II

 

 

 

Sala C 223

 

Room C 223

 

Ora: 16:00-18:00

 

 

 

Conf. dr. Codru?a Go?a – Universitatea de Vest Timi?oara

 

Asist. dr. Erika Ada - Universitatea de Vest Timi?oara

 

 

 

 

 

 

C11

Extragerea experien?ei holocaustului din t?cere ?i Nar?iuni memoriale în Our Holocaust de Amir Gutfreund

Retrieving Holocaust Experience from Silence in Amir Gutfreund’s Our Holocaust

Ghi?? Roxana– Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

C12

Polite?ea prin intona?ie

Politeness through Intonation

Hussein Ahmed - Hussein Ahmed – Irak, Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

 

C13

Importan?a literaturii pentru copii în societatea de ast?zi

The Importance of Children’s Literature in Today’s Society

Ienea Iulia - Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C14

Istoria ?i importan?a traducerii în lumea arab?

The History and Importance of Translating in the Arab World

Mansoor Khalid – Irak, Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C15

Paul Auster: Cinema, Fum ?i Ameriana

Paul Auster: Cinema, Smoke and Americana

Popu?a Mihaela - Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C16

Notiunea traumei în leg?tur? cu perspectiva lui Maxine Hong Kingston asupra corpului feminin

The Matter of Trauma in Relation to maxine Hong Kingston’s View Over the Female Body

PROTEASA Tudor -  Universitatea de Vest din Tim?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C17

Absen?a motiva?iei în procesul de înv??are a limbii engleze în Irak

The Absence of Motivation in English Learning Classrooms in Irak

Sabah Noori – Irak, Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C18

Evadarea din distopiile r?zboiului ?i politicii în Trilogia St?pânul inelelor ?i Hobbitul de J.R.R. Toklien

Escaping from the Dystopias of War and Politics in J.R.R. Tolkien's Trilogy The Lord of the Rings and The Hobbit

Tahseen Ali Al farttoosi – Irak, Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

C19

Imaginea mor?ii în trei romane dedicate Primului R?zboi Mondial

The Image of Death in Three Slected Novels: The First World War Narrative

Lateef Wisam – Irak, Universitatea de Vest din Timi?oara, Facultatea de Litere, Istorie ?i Teologie

 

 

 

Discu?ii - Discussions

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 17 Noiembrie 2017

Universitatea Politehnica Timi?oara

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

 

 

 

11: 00-13:30

Sala 219

Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva înv???mântului superior tehnic din Timi?oara"

Moderatori: Prof.dr.ing. Petru Andea (Presedinte Filiala A.O.S.); Prof.dr.ing. Sorin Musuroi (Decan Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica); Prof.dr.ing. Doru Vatau (Prodecan, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica);Prof.dr.ing. Nicolae Muntean (Director Editura POLITEHNICA, Director Centru de Cercetare).

Vizitarea unor laboratoare din Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre?edinte de onoare al Simpozionului

Prof. dr. ing. Viorel ?ERBAN Rectorul UPT

Pre?edintele Comitetului de organizare

Conf. dr. ing. Flaviu FRIGUR? ILIASA - UPT

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

Drd. Erika ADA

Universitatea de Vest Timi?oara România

 

?.l. dr. ing. Adriana ALBU

Universitatea POLITEHNICA Timi?oara – România

 

?.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUG?RIN

Universitatea „Eftimie Murgu” Re?i?a – România

 

Izabela BARTA

Institutul Na?ional de C-D în Sudur? ?i Incerc?ri de Materiale - ISIM Timi?oara – România

 

Dr. Alina BORA

Institutul de Chimie Timi?oara al Academiei Române – România

 

S.l dr. ing. Gabriel BUJANC?

Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timi?oara – România

 

Asist. dr. Roxana GHI??

Universitatea Politehnica Timi?oara – România

 

Conf. dr. ing. Sorin MIH?ILESCU

Universitatea din Petrosani – Romania

 

Dr. ing. Emilian GHICIOI

Institutul Na?ional pentru Securitate Minier? ?i Protec?ie Antiexploziv? INSEMEX Petro?ani – România

 

?.l dr. ing. Mugura? MOCOFAN

Universitatea Politehnica Timi?oara – România

 

?.l. dr. ing. Ionel POPESCU MITROI

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – România

 

Dr. ing. Marko RISTIC

Institutul GO?A Belgrad Serbia

 

?.l. dr. Adrian STANCU

Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timi?oara – România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORII SIMPOZIONULUI

SPONSORS OF THE SYMPOSIUM

 

 

  1. Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? ?i Inovare

 

 

  1. Universitatea Politehnica Timi?oara

 

 

  1. Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare în Sudur? ?i Încerc?ri de Materiale – ISIM Timi?oara

 

 

  1. Institutul de Chimie al Academiei Române Timi?oara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMA?II GENERALE

 

 

 

 

Locul ?i data

  1. Al XIX-lea Simpozion „TINERII ?I CERCETAREA MULTIDISCIPLINAR?“ are loc în perioada 16 – 17 noiembrie 2017 la Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

 

Limba oficial?

 

Limbile oficiale sunt Engleza ?i Româna (volumele Simpozionului ?i slide-urile în Englez?).

 

 

 

Prezentarea lucr?rilor

 

Prezentarea lucr?rilor se realizeaz? cu videoproiectoarele ?i calculatoarele existente în s?lile rezervate pentru dezbateri. Autorii sunt ruga?i s? aduc? prezentarea pe stick sau CD.

Pentru prezentare sunt alocate 10 minute, iar pentru discu?ii 5 minute.

Time allocated for presentations 10 minutes and 5 minutes for discussions.

 

 

 

Cockteil

 

Cockteil la Universitatea Politehnica Timi?oara, Facultatea de Electrotehnic? ?i Electroenergetic?, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala 220

 

Vineri, 17 Noiembrie 2017

 

Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva înv???mântului superior tehnic din Timi?oara"

 

 

 

 

ACM-V

 

 

 

 

ROMÂNIA, 300222 Timi?oara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30

Telefon: 0040 256 499149, 491828

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday170

IP: 18.205.246.238
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: