ACM-V
PDF Print E-mail

ACM-V este organiza?ia profesionala ce reune?te principalele for?e de cercetare, dezvoltare ?i inovare din jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?.

ACM-V este reprezentantul în zona al Patronatului Român din Cercetare ?i Proiectare.

ACM-V este membru fondator al Asocia?iei TEHIMPULS www.tehimpuls.ro care este un Centru Regional de Inovare ?i Transfer Tehnologic cu sediul in Timisoara.

 

Principalele domenii ?tiin?ifice sunt:

 • agronomie
 • chimie ?i fizic?
 • economie
 • medicina
 • tehnic?
 • ?tiin?e socio- umane

Aceste preocup?ri conduc la un efect sinergic prin care se creeaz? ?ansa unic? de a putea aborda ?i zonele de intersec?ie ale acestor domenii.

Fac parte din ACM-V

 • cercet?tori ?tiin?ifici ca persoane fizice
 • institute de cercetare ?tiin?ific?
 • universit?ti
 • centre de cercetare, catedre universitare
 • sta?iuni de cercetare

In rândurile acestora sunt:

 • academicieni
 • conduc?tori de doctorate
 • doctori în ?tiin?e
 • doctoranzi

ACM-V colaboreaz? pe baza unor conven?ii cu organiza?ii de cercetare ?i universit??i din:

 • Novi Sad - Serbia ?i Muntenegru
 • Szeged - Ungaria

De la data înfiin??rii principalele activit??i au fost:

 • Organizarea de Simpozioane Interna?ionale
 • Participarea în num?r mare la Simpozioanele Interna?ionale
 • Expuneri ?i conferin?e pe teme actuale din ?tiin??, ecologie, management, marketing, etc..
 • Derularea de proiecte na?ionale ?i europene (REC, PHARE, etc)
 • Participarea la proiecte de interes local ?i regiona:
  • elaborarea strategiei Timi?oara 2000
  • studiului de prefezabilitate pentru Parcul Tehnologic 2001
  • elaborarea strategiei cercet?rii în cadrul proiectului de înfr??ire cu ALSACIA 2003
  • elaborarea strategiei de inovare pentru Regiunea V Vest 2002-2004

Oferta ACM-V catre membrii s?i

 • Derularea unor proiecte destinate ONG-urilor
 • Derularea de proiecte de cercetare interdisciplinar? în coordonarea ACM-V-ului
 • Realizarea de consor?ii între institute ?i universit??i cu scopul particip?rii la competi?iile de proiecte
 • Participarea la programele na?ionale ?i interna?ionale de cercetare
 • Sprijinirea membrilor asocia?iei la finalizarea tezelor de doctorat, oferirea de consultan?? inclusiv referen?i ?i evaluatori în domeniu
 • Participarea cu lucr?ri la Simpozioanele organizate de ACM-V

Oferta ACM-V c?tre mediul socio –economic

 • Analize, studii, consultan??, cercet?ri, evalu?ri ?i propuneri de solu?ii pentru problemele firmelor
 • Formare profesional? pentru personalul de care firma sau organiza?ia are nevoie
 • Audituri tehnologice
 • Sprijin în organizarea unor manifest?ri tehnico-?tiin?ifice prin: referen?i de specialitate, editarea lucr?rilor, moderatori la dezbateri
 • Servicii de evaluare, testare, caracterizare pentru produse complexe din diferite domenii ale tehnicii, biologiei, medicinii, agronomiei etc.
 • Consultant? în domeniile de inovare, dezvoltare, restructurare, asigurarea calit?tii etc.

 

Problemele complexe necesit? o abordare multi ?i interdisciplinar?.

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday101

IP: 34.230.84.215
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: