Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2010

Programul General al Simpozionului

 

Joi, 11 Noiembrie 2010

 

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi

Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2


9.00- 9.30 Inregistrarea participanţilor

9.30- 9.45 Deschiderea Simpozionului – Amfiteatrul A101

9.45-12.30 Sesiune Plenară

12.30-15.00 Pauză

Prezentarea Lucrărilor pe Secţiuni

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2


15.00-18.30 Secţiunea A – Ştiinţe tehnice I – Sala C 219

16.00-18.30 Ştiinţe tehnice II – Sala C 221

16.30-18.30 Secţiunea B – Biologie, Agricultură, Zootehnie – Sala C 220

15.00-18.30 Secţiunea C – Chimie, Ecologie şi Protecţia mediului
– Amfiteatrul A 223

16.00-18.30 Secţiunea D – Sănătate – Sala C 002

16.30-18.30 Secţiunea E – Ştiinţe Socio-Umane – Sala C 220

18.30 Cocteil -  ISIM Timişoara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30

Vineri, 12 Noiembrie 2010


Castelul Macea, judeţul Arad10.00-14.00   Workshop:

Biodiversitatea în Euroregiunea DKMTModeratori:

Prof. dr. Aurel Ardelean – Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Prof. dr. Larisa Jovanovic – Serbia

Download Program Detaliat Simpozion

 

Programul detaliat al Simpozionului

Detailed Program of the Symposium

 

Joi/Thursday
11.11.2010

Amfiteatrul  A101
Amphitheater A101

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

9.30

Deschiderea Simpozionului

Symposium Opening

 

9.45-12.30

Sesiune Plenară – Plenary Session

Invited Lectures

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

Ş.l.  dr. ing. Flaviu FRIGURĂ – Universitatea Politehnica Timişoara

 

Universul in cordonate energetice
The Universe in Energy Coordinates
Prof. dr. ing. Petru ANDEA – Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Influenţa suficienţei şi deficitului elementelor chimice asupra sănătăţii umane
The Influence of Deficiency and Sufficiency of Chemical Elements on Human Health
Prof. dr. Larisa Jovanović – Universitatea EDUCONS, Sremska Kamenica, Serbia

Abordarea integrată multidisciplinară pentru studiul bolilor respiratorii alergice
The Integrated Multidisciplinary Approach to the Study of Respiratory Allergic Diseases
Prof. dr. Carmen Bunu Panaitescu – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara

Instrumente regionale în sprijinul inovării
Regional Instruments for Supporting Innovation
Raluca Cibu Buzac – Preşedinte TEHIMPULS Timişoara

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
Paper’s presentation by sections

Joi/Thursday

Secţiunea A – Ştiinţe Tehnice I

11.11.2010

Section A – Technical Sciences I

 

Sala C 219
Room C 219

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

Ora:
15.00-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr.  ing. Ion MITELEA Universitatea Politehnica Timişoara
Dr. ing. Doru Romulus PASCU - ISIM Timişoara

 

A1

Modelarea sistemului de atenuare a zgomotului generat de transformatoarele electrice
Modelling System to Mitigate Noise Generated by Electrical Transformers
C. Bărbulescu, N. Herişanu, V. Bacria – Universitatea Politehnica Timişoara

A2

Caracterizarea structurală a straturilor biocompatibile de hidroxiapatită depuse prin pulverizare termică în jet de plasmă
Structural Characterization of Biocompatible Hydroxyapatite Layers Deposited by Plasma Thermal Spraying
I. Bran, R. A. Roşu, C. Locovei, M. Popescu Universitatea Politehnica Timişoara

A3

Studiu comparativ privind tehnicile de reparaţie pentru protecţia împotriva cavitaţiei
Comparative Study Regarding the Repair Techniques Used for Protection Against Cavitation
R. Ciubotariu Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa, V. Şerban Universitatea Politehnica Timişoara, D. Frunzăverde, G. Mărginean Universitatea Gelsenkirchen, Germania, V. Câmpian Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa

A4

Comportamentul la solicitări statice de scurtă durată al aliajelor amorfe masive funcţie de compoziţia chimică
The Behavior of the Bulk Amorphous Alloys at Static Short-Terms Requests Depending on their Chemical Composition
F. M. Cornea, V. A. Şerban, C. Codrean, D. Buzdugan Universitatea Politehnica Timişoara

A5

Verificarea dimensională şi analiza constructivă a arborelui cu molete pentru instalaţii de extracţie multicablu
Dimensional Verification and Constructive Analysis of Pullei Shafts for Multicable Winding Installations
B. Z. Cozma, G. B. Urdea, I. Dumitrescu, V. Itu Universitatea din Petroşani

A6

Oportunităţi de creştere a rezistenţei la cavitaţie a aliajelor de titan
Opportunities to Increase the Cavitation Resistance of Titanium Alloys
M. E. Dimian, I. Mitelea, I. BordeaşuUniversitatea Politehnica Timişoara

 

A7

Oportunitati ale tratamentelor duplex aplicate pieselor mecanice
Opportunities of the Duplex Treatments Applied to the Mechanical Pieces
R. M. Dobra, I. Mitelea, L. Udrescu Universitatea Politehnica Timişoara

 

A8

Parametrii de proces la sudarea prin presiune în puncte a aliajelor cu memoria formei Fe-Mn-Si
Process Parameters on the Points Resistance Welding Fe-Mn-Si Alloys with Shape Memory Effect
C. M. Dorohoi, I. Mitelea , C. M. Craciunescu Universitatea Politehnica Timişoara

A9

Studii privind designul matriţei pentru procesul de extrudare unghiulară în canale egale (ECAE)
Studies Considering die Design for Equal Channel Angular Extrusion
F. D. Dumitru, B. Ghiban, N. Ghiban, M. Marin, R. Şaban, M. Bane Universitatea Politehnica Bucureşti

 

A10

Îmbunătăţirea metodei utilizată în determinarea vitezei de detonare a explozivilor, parametru de bază pentru evaluare
Improve the Method Used to Determine the Detonation Velocity of Explosives, Basic Parameter for the Assessment
Ş. Ilici, A. Kovacs, D. C. Rus INSEMEX Petoşani

A11

Influenţa defazării şi a frecvenţei asupra poziţiei planelor critice la solicitări ciclice multiaxiale neproporţionale
The Influence of Phase Shift and Frequency on Critical Plane Positions Under Nonproportional Cyclic Loading
L. Kun, E. Cotuna, I. Dumitru – Universitatea Politehnica Timişoara

A12

Comportamentul cavitaţional al diferitelor oţeluri martensitice
Cavitation Behaviour of Martensitic Stainless Steels
B. Ghiban, M. E.  Mânzână Universitatea Politehnica Bucureşti, I. Bordeaşu Universitatea Politehnica Timişoara, N. Ghiban, M. Marin, M. Miculescu Universitatea Politehnica Bucureşti

A13

Analiza structurală pentru alamă şi bronz produsă prin cavitaţi
Structural Analysis for Brass and Bronze Through Cavitation
B. Ghiban, M. E. Mânzână Universitatea Politehnica Bucureşti, I. Bordeaşu Universitatea Politehnica Timişoara, N. Ghiban, M. Marin Universitatea Politehnica Bucureşti

A14

Straturi funcţionale depuse cu fascicul lase
Functional Layers Deposited by Laser Beam
R. A. Roşu ISIM Timişoara, I. Mitelea Universitatea Politehnica Timişoara

Discuţii - Discussions

18.30

Cocteil - Cocktail, ISIM Timişoara

Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului Timişoara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia

Joi/Thursday

Secţiunea B – Biologie, Agricultură, Zootehnie

11.11.2010

Section B – Biology, Agriculture, Zooculture

 

Sala C 220
Room C 220

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

Ora:
16.30-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr. Gallia BUTNARU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Conf. dr. ing. Sorin BUNGESCU – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

 

B1
Impactul produselor modificate genetic asupra mediului şi biodiversităţii
The Impact of GM Products on the Environment and Biodiversity
Svetlana Jovanović Mayo Clinic, Rochester, USA, Larisa Jovanović – University EDUCONS, Sremska Kamenica, Serbia
B2
Analiza polimorfismului între specii cu marcherii EST-SSR la grâu şi orz
Interspecies Polymorphism Analysis of EST-SSR Markers in Wheat and Barley
Natasa Kocis Tubic, Dragana Obreht – Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia, Dragan Perovic – Julius Kuehn-Institute, Federal Research Centre for Cultivated Plants, Quedlinburg, Germany, Mihajla Djan – Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia
B3
Diversitatea genetică la populaţia Brown Hare din Voievodina
Genetic Diversity of Brown Hare (Lepus europaeus) Populations from Vojvodina
Nevena Veličković, Mihajla Djan, Dragana Obreht, Ljiljana Vapa – Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Serbia
B4
Crearea  programelor analitice pentru Tehnologia Informaţiei în agricultură
Creating of Syllabus for Information Technology in Agriculture
Chavdar VEZIROV, Miroslav MIHAYLOV, Atanas ATANASOV, Petya RADEVA  - Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria
B5
Efectuarea studiului de impact privind modernizarea drumurilor agricole de exploataţie în oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara
Study of Impact on Agricultural Modernization of Farm Road in City Hateg, Hunedoara County
Angelica Drăghici, Marius Kovacs, Gheorghe Gheţie, Lorand Toth – INCD INSEMEX Petroşani
B6
Influenţa condiţiilor termohidrice din podgoria Miniş - Măderat asupra producţiei vitivinicole în perioada 2007 - 2009
Influence of Termohidric Conditions of Vineyard Minis - Maderat Wine Production During the 2007 – 2009
Raul Tetulea, Teodor Podrumar – S.C.D.V.V MINIŞ
B7
Considerente privind alegerea pneurilor pentru vehiculele terestre agricole
Considerations in Choosing the Appropriate Tires for Agricultural Land Vehicles
Sorin-Ştefan Biriş, Nicoleta Ungureanu – Universitatea Politehnica Bucureşti,
Sorin Bungescu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Valentin Vlăduţ – Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti
B8
Provocări ale dezvoltării locale în comunităţile afectate de inundaţiile din 2005”
Challenges of local Development within Communities Affected by Floods in 2005”
Svetlana Maria Vrgovici Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Discuţii - Discussions
18.30
Cocteil – Cocktail, ISIM Timişoara
Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului Timişoara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia

Joi/Thursday

Secţiunea C – Chimie, Ecologie şi Protecţia mediului

11.11.2010

Section C – Chemistry, Ecology and Environment

 

Amfiteatrul A223
Amphitheater A223

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

Ora:
15-18.30

Moderatori – Chairmen:

Prof. dr. ing. Francisc PETER Universitatea Politehnica Timişoara
Conf. dr. Mihai PUTZ – Universitatea de Vest Timişoara

 

C1
Combinaţii heteronucleare ale ionilor cobalt(ii)-zinc(ii) - precursori pentru sisteme oxidice şi materiale avansate
Cobalt(Ii)-Zinc(Ii) Hetero-Bimetallic Complexes - Promising Precursors of Oxidic Systems and Advanced Materials
Ildiko-Mariana Buta, Cătălin Ianasi, Otilia Costişor Institutul de Chimie Timişoara
C2
Influenţa hidroxipropil metil celulozei asupra proprietăţilor mortarelor uscate
Influence of Hydoxypropyl Methyl Cellulose on Dry Mortars Properties
Cristina Ciobanu Universitatea Politehnica Timişoara
C3
Metodologia de validare a modelului QSAR pentru interacţiunea GSK-3 cu derivaţii de indirubina
Qsar Model Validation Methodology for Gsk-3 Indirubin Derivatives Interaction
Luminita Crisan, Alina Bora, Liliana Păcureanu Institutul de Chimie Timişoara, Ludovic Kurunczi – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara
C4
Studiul qsar pentru toxicitatea insecticidelor de tip compusi organofosforici
Qsar Study of Toxicity from Insecticides Like Organophosphoric Compounds
Marius Lazea, Zoltan Saitos, Mihai Putz – Universitatea de Vest Timişoara
C5
Studii asupra obţinerii bioetanolului din diverse tipuri de biomasă lignocelulozica
Studies Over Production of Bioethanol From Different Lignocelluloses Biomass Type
Corina Amalia Macarie, Adina-Elena Segneanu, Ionel Balcu, Raluca Pop,
Cristian-George Vaszilcsin
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Electrochimie şi Materie Condensată
C6
Analiza hidrodinamică a unei staţii pilot pentru tratarea apelor de suprafaţă prin experimente RTD
Analysis of the Hydrodynamics of Surface Water Treatment Pilot Plant by RTD Experiments
Cosmina-Mariana Militaru Universitatea Politehnica Timişoara, Katalin Bodor, Teodor Todinca Compania de Apă şi Canalizare
C7
Analiza calitativă şi cantitativă a apelor de suprafaţă prin metode moderne de analiză – ion cromatografie şi spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv
Qualitative and Quantitative Analysis of Surface Waters with the Help of Modern Analysis – Ion Cromatography and Atom Emission Spectrometry with Inductive Coupled Plasma
Irina Nălboc, Maria Prodan, Andrei Szöllösi-Moţa, Lorand Toth INSEMEX Petroşani
C8
Studii preliminare privind o noua metaloporfirina cu Zn
Preliminary Studies Regarding Novel Zn-Metalloporphyrin
A. Palade, I. Creangă, B. Maranescu, E. Făgădar-Cosma Institutul de Chimie Timişoara
C9
Determinarea teoretică şi experimentală a potenţialului de oxidare al cianidinei
Theoretical and Experimental Determination of Oxidation Potential of Cyanidin
Raluca O. Pop, Adina Căta, Mariana Nela Ştefănuţ Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Electrochimie şi Materie Condensată
C10
Monitorizarea parametrilor fizico-chimici ai vinurilor roşii pe parcursul fermentaţiei malolactice
The Monitoring of Phisico-Chemical Parameters of Red Wines During Malolactic Fermentation
Ionel Popescu-Mitroi, Dana Radu
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Felicia Stoica Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură
C11
Monomeri pe bază de carbohidraţi - sinteză şi caracterizare
Carbohydrate Based Monomers - Synthesis and Characterization
Liliana-Marinela Ştefan, Ana-Maria Pană Universitatea Politehnica Timişoara, Mihaela Silion Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi, Geza Bandur, Lucian-Mircea Rusnac Universitatea Politehnica Timişoara
C12
Validarea unei metode nestandardizate de spectrofotometrie în vederea efectuării încercărilor în regim acreditat
Validation of a Non-Standard Spectrophotometry Method with the View to Carrying Out Accredited Tests
Lorand Toth, Angela Drăghici, Marius Kovacs, Maria Prodan, Irina Nalboc INSEMEX Petroşani
C13
Pretratamentul şi hidroliza enzimatică a biomasei din lemn
Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Wood Biomass
Mihaela Ungurean Universitatea Politehnica Timişoara, Firuţa Fiţigău Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată, Cristina Paul Universitatea Politehnica Timişoara, Florin Balcu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată, Francisc Péter Universitatea Politehnica Timişoara
C14
Reactor electrochimic pentru recuperarea galiului din procesul bayer de prelucrare a bauxitei
Electrochemical Reactor for Gallium Recovery from Bayer Process of Bauxite Processing
Z. Urmosi, M. C. Mirică, M. Iorga, D. Buzatu, I. Popa, I. Balcu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată Timişoara
C15
Sisteme binare şi ternare de silani precursori pentru imobilizarea lipazelor
Binary and Ternary Silane Precursor Systems for Immobilization of Lipases
Anca Ursoiu, Cristina Paul, Claudiu Marcu, Tünde Péter, Francisc Péter Universitatea Politehnica Timişoara
C16
Studiul comparativ privind utilizare diferitelor tipuri de carbonati organici in sinteza organica
Comparative Study over Different Organic Carbonate Types Used in Organic SynthesIS
Cristian Vaszilcsin, Adina-Elena Segneanu, Corina Amalia Macarie, Raluca Pop, Ionel Balcu, Marius Constantin Mirica, Mirela Iorga
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Electrochimie şi Materie Condensată Timişoara
Discuţii - Discussions
18.30
Cocteil - Cocktail, ISIM Timişoara
Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului Timişoara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia

Joi/Thursday

Secţiunea D – Sănătate

11.11.2010

Section D – Health

 

Sala C002
Room C002

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Ora:
16-18.30

Moderatori – Chairmen:

Conf. dr. Meda NEGRUŢIUUniversitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară
Prof. dr. Ioan ŢIBRU Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

 

D1
Antibiorezistenţa tulpinilor APEC izolate de la puii de carne
Antimicrobial Resistance of APEC Strains Isolated from Broilers
Ionica Fodor, N. CatanaUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină Vetrinară, Virgilia PopaInstitutul Pasteur Bucureşti
D2
Cercetări preliminare privind izolarea şi identificarea unor tulpini apec
Preliminary Research on Isoaltion and Identification of Apstrains
Ionica Fodor, N. CatanaUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară, Virgilia PopaInstitutul Pasteur Bucureşti
D3
Consecinţele expunerii „in utero” la bicromat de potasiu asupra greutăţii corporale şi a organelor sexuale la şobolanii masculi
Consequences of “In Utero” Exposure to Potassium Dichromate on Male Rats Body and Sexual Organs Weight
Jelena Rankov, Alexandra Trif, Simona Steliac Munteanu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară, Virgilia PopaInstitutul Pasteur Bucureşti
D4
Influenţa clinoptilolitului asupra unor parametri enzimatici la viţei nou-născuţi
Influence of Clinoptilolite on Some Enzymatic Parameters in Neonatal Calves
Simona Zarcula, Camelia Tulcan, Călin Mircu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară, Danijela Kirovski, Horia Samanc Facultatea de Medicină Veterinară Belgrad, Horia Cernescu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară
D5
Evaluarea tenacităţii la rupere a unor răşini utilizate în tehnologia protezelor totale
Fracture Toughness Evaluation of Some Resins Used in Complete Dentures’ Technology
Otilia Boloş, Cristina BorţunUniversitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Nicolae Faur, Anghel Cernescu Universitatea Politehnica Timişoara, Adrian Boloş Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara
D6
Metode comparative de evaluare a tenacitatii la rupere la rasini acrilice
Comparison Testing Methods for Evaluating Fracture Toughness of Acrylic Resins
A. Cernescu, N. Faur Universitatea Politehnica Timişoara, C. Borţun, O. BolosUniversitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara
D7
Analiza optico-electronică neinvazivă a interfeţei ceramică-compozit
Opto-Electronic Non-Invasive Analysis of Ceramic-Composite Interface
Emanuela Petrescu, Mihai Romînu, Cosmin Sinescu, Meda Lavinia Negruţiu, Florin Topală, Daniela Pop, Roxana Romînu, Marius Enescu, Andra Soicu Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară, Adrian Bradu, George Dobre, Adrian Gh. PodoleanuUniversity of Kent, School of Physical Science, Applied Optics Group, Cantebury, UK
D8
Evaluarea durităţii aliajelor dentare solidarizate prin sincristalizare
Hardness Evaluation of Dental Alloyss Joined by Syncristallization
Daniela Maria Pop, Cosmin Sinescu, Meda Lavinia Negruţiu, Roxana Otilia Romînu, Emanuela Lidia Petrescu, Adelina Elena Stoia, Florin Topală, Marius Enescu, Mihai RomînuUniversitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară
D9
Efectele tratamentului chimic asupra adeziunii dinţilor acrilici la răşina bazei de proteza. Studiu  comparativ: oct versus rezistenţa la tracţiune.
Chemical Treatment Effects on Adhesion of Acrylic Teeth to a Denture Base Resin. Comparative Study: Oct Versus Tensile Bond Strength
Adelina Elena Stoia, Cosmin Sinescu, Florin Topală, Mihai Romînu, Adrian G. Podoleanu Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară
D10
Geluri şi matrici colagenice cu lidocaina utilizate în stomatologie
Collagen Gels and Matrices with Lidocaine Used in Dentistry
Laura Cristina RusuUMF Victor Babeş, Facultatea de Medicina Dentară, Mihaela Violeta Ghica UMF “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Farmacie, Lavinia Cosmina ArdeleanUMF Victor Babeş, Facultatea de Medicina Dentară, Mădălina Georgiana AlbuLeather and Footwear Research Institute, Bucharest
D11
Proteza totală-evaluare statistică în practica privată
Complete Denture – Statistical Assessment in the Private Practice
Loreta Szabo SALdent-Cabinet Medical Stomatologic „Dr. Szabo” Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Cristina Borţun Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară
Discuţii - Discussions
18.30
Cocteil - Cocktail, ISIM Timişoara
Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului Timişoara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia

Joi/Thursday

Secţiunea E – Socio-Umane

11.11.2010

Section E – Social-Human Sciences

 

Sala C220
Room C220

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

Ora:
16.30-18.30

Moderatori – Chairmen:

Ş.l. dr. Percec Dana Universitatea de Vest Timişoara
Ş.l. dr. Petrescu Camelia –
Universitatea Politehnica Timişoara

 

E1

Maniere şi mentalităţi în romanele şi societatea engleză din secolul al XVIII-lea
Manners and Mentalities in the 18th Century English Fiction and Society
Anca Ardelean Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

E2

Tehnici totalitariste de manipulare în masă şi anihilare psihică în „Ferma animalelor” de George Orwell
Totalitarian Mass-Manipulation and Brainwashing Techniques in George Orwell’s Animal Farm
Alexandra Jic Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

E3

Repere sociale şi politice ale Angliei în timpul dinastiei Tudor şi Stuart
Social and Political Landmarks of Tudor and Stuart England
Dana Percec Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

E4

Elemente de cultură contemporană în adaptări cinematografice shakespeariene
Elements of Contemporary Culture in Shakespearean Spin-Offs
Andreea Şerban Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

E5

“Mai întâi şi întâi trebuie să omorâm toţi avocaţii” … chiar aşa?
“The first Thing We Do, Let’s Kill All the Lawyers” … Really?
Andreea Verteş-Olteanu Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

E6

Testamentul lui Shakespeare
The Second Best Bed
Andreea Verteş-Olteanu Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Discuţii - Discussions
18.30
Cocteil - Cocktail, ISIM Timişoara
Vineri
12.11.2010
Friday
Castelul Macea/Macea Castle - Jud. Arad
Ora:
10.00-14.00
Workshop:
Biodiversitatea în Euroregiunea DKMT
Biodiversity in the DKMT Euroregion
Moderatori:
Prof. dr. Aurel Ardelean Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, Prof. dr. Gallia Butnaru – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului Timişoara, Prof. dr. Larisa Jovanovic Serbia
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday174

IP: 54.163.22.209
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: