Programul General al Simpozionului PDF Imprimare Email
Simpozioane - 2017

 

ACM-V

Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară

din Zona Vest a României

 

Association for Multidisciplinary Research

of the West Zone of Romania

 

 

logo UPT

 

ADEVARATA EFIGIE 2009

 

Universitatea Politehnica Timişoara

Politehnica University Timişoara

 

 

 

 

 

 

 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România

Academy of Romanian Scientists

 

 

 

 

 

 

PROGRAM
Al XIX-lea Simpozion

„TINERII ŞI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ“

 

The XIXth Symposium

 

“YOUNG PEOPLE AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH”

 

 

16 – 17 Noiembrie 2017

16 – 17 November 2017

Timişoara, România

 

 

 

 

 

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

 

Prof. dr. ing. Petru ANDEA

Universitatea Politehnica Timişoara, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – România

 

Prof. dr. Cristina BORŢUN

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara România

 

Prof. dr. Istvan BIRO

Universitatea din Szeged – Ungaria

 

Prof. dr. Mădalin BUNOIU

Universitatea de Vest Timişoara – România

 

Prof. dr. ing. Gallia BUTNARIU

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara – România

 

Dr. Nicolae FARBAŞ

Asociatia pentru Cercetare Multidisciplinara din Zona de  Vest a Romaniei Timișoara , Asociatia Tehimpuls- România

 

Prof. dr. ing. Viorel CÂMPIAN

Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa – România

 

Prof. dr. ing. Iosif GRUNEANTU

Universitatea din Petroşani – România

 

Prof. dr. Ramona LILE

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – România

 

Dr. ing. Constantin LUPU

INSEMEX Petroşani – România

 

Prof. dr. ing. Ion MITELEA

Universitatea Politehnica Timişoara – România

 

Prof. dr. ing. Sorin MUŞUROI

Universitatea Politehnica Timişoara – România

 

Prof. dr. Meda NEGRUŢIU

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara – România

 

Conf. dr. Dana PERCEC

Universitatea de Vest Timişoara – România

 

Prof. dr. ing. Francisc PETER

Universitatea Politehnica Timişoara – România

 

Prof. dr. ing. Mircea POPOVICIU

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – România

 

Prof. dr. Laszlo TOTH

Universitatea din Debrecen – Ungaria

 

Prof. dr. Ioan ŢIBRU

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara România

 

 

Al XIX-lea Simpozion

„Tinerii şi Cercetarea Multidisciplinară”

 

16 – 17 Noiembrie 2017

Timişoara, România

 

Programul General al Simpozionului

 

 

 

Joi, 16 Noiembrie 2017

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

9:30 – 10:00           Înregistrarea participanţilor

10:00 – 10:15           Deschiderea Simpozionului Sala C 219

UPT, Bd. Vasile Pârvan, nr. 2

10:15 – 12:15           Sesiune Plenară

12:15 – 12:45           Lansare de carte

 

12:45 – 14:45           Pauză

 

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi
Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

16:00 – 18:00           Secţiunea A –  Ştiinţe tehnice – Sala C 002

 

15:00 – 16:00           Secţiunea B –  Chimie Sala C002

 

16:00 – 18:00           Secţiunea C –  Ştiinţe Socio-Umane I – Sala C 219

 

16:00 – 18:00           Secţiunea C –  Ştiinţe Socio-Umane II – Sala C 223

 

 

 

18:00              Cocteil - Universitatea Politehnica Timişoara,      Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2,         Sala C 220

Vineri, 17 Noiembrie 2017

Universitatea Politehnica Timişoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala C 219

11:00 – 13:30

1. Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva învăţământului superior tehnic din Timişoara"

Moderatori: Prof.dr.ing. Petru Andea (Presedinte Filiala A.O.S.); Prof.dr.ing. Sorin Musuroi (Decan Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica); Prof.dr.ing. Doru Vatau (Prodecan, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica);Prof.dr.ing. Nicolae Muntean (Director Editura POLITEHNICA, Director Centru de Cercetare).

2. Vizitarea unor laboratoare din Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

The XIXth SYMPOSIUM

“Young People and Multidisciplinary Research”

 

November, 16 17, 2017

Timişoara, Romania

 

General Symposium Program

 

Thursday, the 16th of November 2017

Politehnica University Timişoara, Faculty Electrotechnics and

Electroenergetics, 2 Vasile Pârvan Blvd.

 

9:30 – 10:00           Registration

10:00 – 10:15          Symposium Opening Sala C 219, Blvd. Vasile Pârvan, nr. 2

10:15 – 12:15 Plenary Session

 

12:15 – 12:45 Book launch

12:45 – 14:45           Break

 

Paper presentation by sections

Politehnica University Timişoara, Faculty of Electrotechnics and Electroenergetics,

2 Vasile Pârvan Blvd.

16:00 – 18:00           Section A – Technical Sciences Room C 002

15:00 – 16:00           Section B – Chemistry – Room C 002

 

16:00 – 18:00           Section C – Social-Human Sciences I – Room C 219

 

16:00 – 18:00           Section C – Social-Human Sciences II – Room C 223

 

18:00                          Cocktail - Politehnica University Timişoara

Faculty Electrotechnics and Electroenergetics, 2 Vasile Pârvan Blvd.

Room C 220

 

Friday, the 17th of November 2017

Universitatea Politehnica Timişoara

2 Vasile Pârvan Blvd. Timişoara, Room C 219

 

11:00-13:30

1. Workshop - "Multidisciplinary approach of the efficient energy conversion problem from the higher technical education perspective in Timisoara"

Chairmen: .Prof. dr. ing. Petru Andea. (president of the AOS Branch), Prof. dr.ing. Sorin Muşuroi (Dean of the Electrotechnics and Electroenergetics Faculty) .Prof. dr.ing.Doru Vătău.(Vice-dean . of the Electrotechnics and Electroenergetics Faculty..), Prof. dr.ing. Nicolae Muntean (Director of POLITEHNICA Publishing House)

 

2. Visit of some University Politehnica Timisoara laboratories.

 

 

 

 

 

 Programul detaliat al Simpozionului

 

Detailed Program of the Symposium

 

 

Joi                  16.11.2017                                        Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

Sala C 219

Blvd. Vasile Pârvan, nr. 2

 

 

10:00-10:15

Deschiderea Simpozionului

 

Symposium Opening

 

 

10:15-12:30

Sesiune Plenară – Plenary Session

Invited Lectures

 

 

 

Conducerea sesiunii – Chairman:

 

Conf. dr. ing. Flaviu FRIGURĂ – Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

 

 

P1

Despre elite

About Elites

Petru Andea - Academia Oamenilor de Ştiință din România, – Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

P2

Cercetare şi Inovare

Research and Innovation

Nicolae Farbaş – ACM-V Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României, Centrul Regional de Inovare şi Transfer Tehnologic TEHIMPULS Timişoara

 

 

P3

Idei ce pot fi imprumutate de la MIT

Ideas that can be borrowed from MIT

Mircea Popoviciu - Academia Oamenilor de Ştiință din România

 

 

P4

Laserii si aplicatiile lor

Lasers and their applications

Nicolae Avram - Facultatea de Fizica, Universitatea de Vest Timisoara, Academia Oamenilor de Ştiinţa din România

 

 

P5

Aplicații de MicroCT în medicina dentară

Application of MicroCT in Dentistry

Cosmin Sinescu Adrian Mănescu, Meda Lavinia Negruțiu- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara

 

 

 

Lansare de carte

 

„Două definiţii ale iubirii” poeme autor: Cristian Băleanu

Prezintă: Dana Percec, Manolita Dragomir Filimonescu, Nicolae Morar

 

 

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

Papers presentation by sections

 

 

 

 

Joi                  16.11.2017                                        Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday                                                     Facultatea de Electrotehnică şi   Electoenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

 

 

Secţiunea A – Științe Tehnice

 

Section A – Technical Sciences

 

 

 

Sala C 002

Room C 002

 

Ora: 16:00-18:00

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Prof. dr. ing. Mircea Popoviciu - Academia Oamenilor de Ştiință din România

 

Dr. ing. Victor VERBIȚCHI ISIM Timişoara

 

 

 

 

 

 

 

A1

Influenţa temperaturii ambiante în selectarea echipamentelor electrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explosive

The Influence 0f Ambient Temperature in Selecting Electrical Equipment Intended to Be Used in Potentially Explosive Atmospheres

Dănuţ Grecea, Constantin Sorin Burian, Marius Darie, Tiberiu Atila Csaszar, Iosif Lucian Moldovan, Cosmin Ioan Colda, Adriana Andriş, Daniela Botar - - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

A2

Studiul interacţiunii dintre curenţii de aer atmosferici şi clădiri într-un mediu urban

Study of Interaction Between Atmospheric Currents and Obstacles Specific to an Urban Environment

Zoltan Vass, Gheorghe-Daniel Florea, Nicolae Ioan Vlasin, Ligia Tuhuţ -

- National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

A3

Regimului emanaţiilor de gaze a salinei ocnele mari

Reclasification of Ocnele Mari Salt Mine By State of Gas Emission

Adrian Matei, Răzvan Drăgoescu - - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

A4

 

Utilizarea biorezonanţei pentru reducerea stresului la personalul de intervenţie şi salvare

Use of Bioresonance as Stress Relief Therapy for Intervention and Rescue Personnel

Izabella Kovacs, Andrei-Lucian GIREADĂ, Alin Irimia, Vlad Lăutaru - National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion  -  INSEMEX Petroşani

 

 

 

A5

Sistem automatizat de transmitere la distanĺţä a indexului unui apometru

Remote System for Water Gauge Index Transmission

Cornelia Victoria Anghel Drugărin, Mihaela-Dorica Stroia - Universitatea Eftimie Murgu din Resita

 

 

A6

Un algoritm original utilizat pentru dimensionarea varistoarelor pe bază de ZnO

An Original Algorithm Applied for the Dimensionnement of ZnO Based Varistors

Emil Cazacu - Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică, Mihaela FRIGURĂ-ILIASA, Flaviu Mihai FRIGURĂ-ILIASA – Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

 

 

A7

O nouă tehnologie de fabricaţie a varistoarelor de joasă tensiune

Low Voltage Varisor Manufacturing Technology

Emil Cazacu - - Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică, Mihaela FRIGURĂ-ILIASA, Flaviu Mihai FRIGURĂ-ILIASA – Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

 

 

A8

Tehnici de reducere a erorilor funcţiilor de interpolare

Error Reducing Techniques Applied in Case of Interpolation Functions

Bogdan Laurenţiu Filip, Nicolae Tarfulea, Doru Vătău - Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

 

 

A9

O nouă metodă de determinare a coeficienţilor de interpolare utilizaţi pentru DSP

A New Method for Calculating the Coefficients of DSP Interpolation Functions

Adrian Păun, Călin Mihai Vinga, Doru Vătău - Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

 

 

A10

Metode de testare a funcţionării echipamentelor de înaltă tensiune

Tesing Methods for High Voltage Equipment Maintenance

Răzvan Claudiu Petrenci , Alexandra Popescu, Doru Vătău - - Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

 

 

A11

Aspecte privind fiabilitatea sistemelor electroenergetice

Main Issues of Power Systems Reliability

Alexandra Popescu, Răzvan Claudiu Petrenci, Doru Vătău - Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

 

 

A12

Determinarea experimentală a concentraţiei optime de Sb2O3 în varistoarele pe bază de oxizi metalici

Experimental Determination of the Optimal Sb2O3 Concentration in a Metal Oxide Varistor

Nicolae Ţarfulea, Bogdan Laurenţiu Filip,Doru Vătău - Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

 

 

A13

Determinarea experimentală a concentraţiei optime de MnO2 în varistoarele pe bază de oxizi metalici

Experimental Determination of the Optimal MnO2 Concentration Inside a Metal Oxide Varistor

Călin Mihai Vinga, Adrian Păun, Doru Vătău - Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

 

 

A14

Fiabilitatea energiei regenrabile: energia geotermeală

Reliability of Renewable Energy: Geothermal

Alicia Caamaño Jáudenes - Escuela de Ingeniería de Minas y Energía,

Universidad de Vigo

 

 

 

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

Vineri, 17 Noiembrie 2017

 

 

Universitatea Politehnica Timişoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

11:00-13:30

Sala 219

Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva învăţământului superior tehnic din Timişoara"

Moderatori: Prof.dr.ing. Petru Andea (Presedinte Filiala A.O.S.); Prof.dr.ing. Sorin Musuroi (Decan Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica); Prof.dr.ing. Doru Vatau (Prodecan, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica);Prof.dr.ing. Nicolae Muntean (Director Editura POLITEHNICA, Director Centru de Cercetare).

Vizitarea unor laboratoare din Universitatea Politehnica Timişoara

 Joi                  16.11.2017                                        Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday                                                      Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timișoara

 

 

 

Secţiunea B – Chimie

Section B – Chemistry

 

 

 

Sala C002

Room C002

 

Ora: 15:00-16:00

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

 

 

Ş. l. dr. ing. Ionel  POPESCU - Universitatea Aurel Vlaicu Arad

 

Ş.l. dr .ing Gabriel Bujancă - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” Timişoara

 

 

B1

Valoarea alimentara a legumelor si fructelor

Food Value of Vegetables and Fruits

Adriana Tudor, GABRIEL BUJANCĂ - Liceul Alimentar Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” Timişoara

 

 

B2

Resveratrol

Resveratrolul

Nicoleta Barbu Țigriş, Gabriel Bujancă Liceul “Aurel Vlaicu” Lugoj, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” Timişoara

 

 

B3

Umiditatea şi cinetica de uscare prin metoda lămpii cu halogen pentru unele produse alimentare pe bază de cereale tip paste.

Humidity and kinetics of drying by the halogen lamp method for some paste-based cereal foods.

Cătălin Bocşan, Florinela Ana -Maria Beucă, Anca Georgiana Nistor, Darius Nichita, FlorianTasits, Cristian Crişan, Lucian Radu - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” Timişoara

 

 

B4

Evaluarea activităţii antioxidante a extractelor de spanac utilizând metoda DPPH.

Evaluating the antioxidant activity of spinach extracts using the DPPH method.

Cristian Crişan, Maria Andreea Mureșan, Rodica Gabriela Dumitrelea, Cătălin Bocşan, Darius Nichita, Florian Tasits, Lucian Radu - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I” Timişoara

 

 

 

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

 

 

 

 

Vineri, 17 Noiembrie 2017

Universitatea Politehnica Timişoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

11:00-13:30

Sala 219

Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva învăţământului superior tehnic din Timişoara"

Moderatori: Prof.dr.ing. Petru Andea (Presedinte Filiala A.O.S.); Prof.dr.ing. Sorin Musuroi (Decan Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica); Prof.dr.ing. Doru Vatau (Prodecan, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica);Prof.dr.ing. Nicolae Muntean (Director Editura POLITEHNICA, Director Centru de Cercetare).

Vizitarea unor laboratoare din Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

 

 

 

Joi                  16.11.2017                                          Universitatea Politehnica Timişoara

Thursday                                                      Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara

 

 

 

 

 

Secţiunea C – Ştiinţe Socio-Umane I

 

Section C – Social-Human Sciences I

 

 

 

Sala C 219

 

Room C 219

 

Ora: 16:00 – 18:00

 

 

 

 

 

Moderatori – Chairmen:

 

Conf. dr. Dana PERCEC – Universitatea de Vest Timişoara

 

Asist. dr. Roxana Ghiţă– Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

 

C1

Filosofia cărţii "Două definiţii ale iubirii"

PHILOSOPHY OF THE BOOK "TWO DEFINITIONS OF LOVE"

Cristian-Ilie Băleanu - Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C2

Noţiunea de adevăr într-o societate postmodernă, cu referire specială la adevărul biblic

The Notion of Truth in a Postmodern Society, with Special Reference to Biblical Truth

Alexandru Neagoe, Marina Alexandra Tudoran - Universitatea de Vest dinTimişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

 

 

C3

Noi metode de predare a vocabularului utilizate de profesorii de limba engleză din Irak

New Methods for Teaching Vocabulary Employed by Iraqi Teachers of English

AL AMERI Mustafa – Irak, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C4

Predarea competenţelor lingvistice prin intermediul textelor literare la ora de limba engleză. Un studiu de caz într-un context cultural şi educaţional specific

Teaching Language Skills Through Literary Texts in Efl Classes. A Case Study in a Particular Cultural and Educational Context

Alazeer Azad – Irak,Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C5

Conceptul de utilitarism în romanul lui Charles Dickens VREMURI GRELE

The Concept of Utilitarianism in CHARLES DICKENS’ HARD TIMES

Alhalboosi Mohammed Hamad – Irak, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C6

Re-constructia unui mit: Al-Andalus in discursuri contemporane

Re-Readings of a Myth: Al-Andalus in Contemporary Discourses

Al-Jayikh Ali Kareem - Irak, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C7

Dificultăţile predării limbii engleze elevilor irakieni

The Difficulties Facing Iraqi Students and Teachers of English

Al Jomaely Raad – Irak,Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C8

Conceptul de tragedie modernă la Arthur Miller

ARTHUR MILLER'S New Concept of Modern Tragedy

AL Nawashi Bassim – Irak,Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C9

Un contur al crizei identitatii in Postmodernism

An Outline of the Crisis of Identity in Postmodernism

Barbosu Corina - Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C10

Limbaj fragmentar ca o consecinţă a primului război mondial

Fragmented Language in the Aftermath of World War 1

Bucsai Claudia – Florina - Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea C – Ştiințe Socio-Umane II

 

Section C – Social-Human Sciences II

 

 

 

Sala C 223

 

Room C 223

 

Ora: 16:00-18:00

 

 

 

Conf. dr. Codruţa Goşa – Universitatea de Vest Timişoara

 

Asist. dr. Erika Ada - Universitatea de Vest Timişoara

 

 

 

 

 

 

C11

Extragerea experienţei holocaustului din tăcere şi Narţiuni memoriale în Our Holocaust de Amir Gutfreund

Retrieving Holocaust Experience from Silence in Amir Gutfreund’s Our Holocaust

Ghiţă Roxana– Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

C12

Politeţea prin intonaţie

Politeness through Intonation

Hussein Ahmed - Hussein Ahmed – Irak, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

 

 

C13

Importanţa literaturii pentru copii în societatea de astăzi

The Importance of Children’s Literature in Today’s Society

Ienea Iulia - Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

 

C14

Istoria şi importanţa traducerii în lumea arabă

The History and Importance of Translating in the Arab World

Mansoor Khalid – Irak, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C15

Paul Auster: Cinema, Fum şi Ameriana

Paul Auster: Cinema, Smoke and Americana

Popuţa Mihaela - Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

 

 

C16

Notiunea traumei în legătură cu perspectiva lui Maxine Hong Kingston asupra corpului feminin

The Matter of Trauma in Relation to maxine Hong Kingston’s View Over the Female Body

PROTEASA Tudor -  Universitatea de Vest din Timşoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

 

C17

Absenţa motivaţiei în procesul de învăţare a limbii engleze în Irak

The Absence of Motivation in English Learning Classrooms in Irak

Sabah Noori – Irak, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

 

C18

Evadarea din distopiile războiului şi politicii în Trilogia Stăpânul inelelor şi Hobbitul de J.R.R. Toklien

Escaping from the Dystopias of War and Politics in J.R.R. Tolkien's Trilogy The Lord of the Rings and The Hobbit

Tahseen Ali Al farttoosi – Irak, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

 

C19

Imaginea morţii în trei romane dedicate Primului Război Mondial

The Image of Death in Three Slected Novels: The First World War Narrative

Lateef Wisam – Irak, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

 

 

 

Discuţii - Discussions

 

 

 

 

18:00

Cocktail

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala/Room C 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri, 17 Noiembrie 2017

Universitatea Politehnica Timişoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

 

 

 

11: 00-13:30

Sala 219

Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva învăţământului superior tehnic din Timişoara"

Moderatori: Prof.dr.ing. Petru Andea (Presedinte Filiala A.O.S.); Prof.dr.ing. Sorin Musuroi (Decan Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica); Prof.dr.ing. Doru Vatau (Prodecan, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica);Prof.dr.ing. Nicolae Muntean (Director Editura POLITEHNICA, Director Centru de Cercetare).

Vizitarea unor laboratoare din Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de onoare al Simpozionului

Prof. dr. ing. Viorel ŞERBAN Rectorul UPT

Preşedintele Comitetului de organizare

Conf. dr. ing. Flaviu FRIGURĂ ILIASA - UPT

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

Drd. Erika ADA

Universitatea de Vest Timişoara România

 

Ş.l. dr. ing. Adriana ALBU

Universitatea POLITEHNICA Timişoara – România

 

Ş.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGĂRIN

Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa – România

 

Izabela BARTA

Institutul Național de C-D în Sudură şi Incercări de Materiale - ISIM Timişoara – România

 

Dr. Alina BORA

Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române – România

 

S.l dr. ing. Gabriel BUJANCĂ

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara – România

 

Asist. dr. Roxana GHIŢĂ

Universitatea Politehnica Timişoara – România

 

Conf. dr. ing. Sorin MIHĂILESCU

Universitatea din Petrosani – Romania

 

Dr. ing. Emilian GHICIOI

Institutul Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă INSEMEX Petroşani – România

 

Ş.l dr. ing. Muguraş MOCOFAN

Universitatea Politehnica Timişoara – România

 

Ş.l. dr. ing. Ionel POPESCU MITROI

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – România

 

Dr. ing. Marko RISTIC

Institutul GOŞA Belgrad Serbia

 

Ş.l. dr. Adrian STANCU

Universitatea de Ştiinşe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara – România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORII SIMPOZIONULUI

SPONSORS OF THE SYMPOSIUM

 

 

  1. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

 

 

  1. Universitatea Politehnica Timişoara

 

 

  1. Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara

 

 

  1. Institutul de Chimie al Academiei Române Timişoara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII GENERALE

 

 

 

 

Locul şi data

  1. Al XIX-lea Simpozion „TINERII ŞI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ“ are loc în perioada 16 – 17 noiembrie 2017 la Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2

 

 

Limba oficială

 

Limbile oficiale sunt Engleza şi Româna (volumele Simpozionului şi slide-urile în Engleză).

 

 

 

Prezentarea lucrărilor

 

Prezentarea lucrărilor se realizează cu videoproiectoarele şi calculatoarele existente în sălile rezervate pentru dezbateri. Autorii sunt rugaţi să aducă prezentarea pe stick sau CD.

Pentru prezentare sunt alocate 10 minute, iar pentru discuţii 5 minute.

Time allocated for presentations 10 minutes and 5 minutes for discussions.

 

 

 

Cockteil

 

Cockteil la Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Bd. Vasile Pârvan nr. 2, Sala 220

 

Vineri, 17 Noiembrie 2017

 

Workshop – "Abordarea multidisciplinara a problematicii conversiei eficiente a energiei din perspectiva învăţământului superior tehnic din Timişoara"

 

 

 

 

ACM-V

 

 

 

 

ROMÂNIA, 300222 Timişoara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30

Telefon: 0040 256 499149, 491828

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday192

IP: 54.163.22.209
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: